Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus ansatte

Workshop om fremtidens varmeforsyning

Tilmeldingsfrist: 26. sep. 2019
Startdato
01.10.2019 - 01.10.2019
Sted
København V, Boligselskabernes Hus, KBH
Varighed
12:00 - 16:00
Pris
DKK 0,-
Tilmelding lukket

Der er med energiaftalen 2018 bred politisk opbakning til en øget elektrificering af samfundet, herunder en større udbredelse af varmepumper til opvarmning af bygninger, som kan bidrage til den grønne omstilling. Elvarmeafgiften er blevet lempet, og prisen på vindkraft er faldet, og det har betydet, at nye aktører og andre teknologier er kommet til på varmemarkedet. Flere forbrugere vælger løsninger med varmepumper eller jordvarme frem for traditionel fjernvarme og naturgas.

Den almene boligsektor er en stor aftager af fjernvarme, og BL ønsker at afklare fordele og ulemper ved forskellige reguleringsformer for at kunne udarbejde en position og et energiudspil til fremtidens varmeforsyning. Derfor inviterer BL og DriftsNet til en workshop for at høre medlemmernes synspunkter vedrørende fremtidens varmeforsyning.

Hvem: Leder og ansatte n(tekniske) med ansvar for varmeforsyningen 
Hvad: Mødet er både strategisk og teknisk - så begge områder bør være repræsenteret af boligorganisationerne, hvis muligt


Agenda for workshop om fremtidens varmeforsyning 1. oktober kl. 12-16 2019


12:00-12:30 Tjek ind og sandwich
12:30-12:40 Velkomst og intro til dagens workshop
12:40-13:40 Udfordringer og muligheder for fremtidens varmeforsyning af den almene sektor - Hvor skal vi hen? v/Torben Franch, INCENTIVE
13:40-14:15 Fremtidens nærvarme, v/Martin Bak, INSERO - Best Green
Pause 15 min.
14:30-15:05 Fremtidens fjernvarme set fra HOFORs synspunkt, v/Charlotte Søndergren, HOFOR
15:05-15:45 Workshop i grupper
15:45-16:00 Opsamling og tak for i dag

Søger du bolig? - Klik her