Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus ansatte

Ind - og fraflytning for ansatte

Tilmeldingsfrist: 07. okt. 2019
Startdato
06.11.2019 - 07.11.2019
Sted
Vejle, Sinatur Hotel Haraldskær
Varighed
10:00 - 15:00
Pris
DKK 5.600,-

Hvor omfattende er afdelingens vedligeholdelsespligt, hvem har adgang til vedligeholdelseskontoen, og hvad gør boligorganisationen, hvis lejer ikke betaler huslejen rettidigt? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Deltagere
Ansatte i boligorganisationen, der arbejder med den administrative praksis vedrørende ind- og fraflytning samt råderet.

Formål
At give deltagerne et godt juridisk fundament til at forvalte procedurerne vedr. indflytning, råderet og fraflytning/ophævelse af en almen bolig.

Indhold og emner
Du får en grundig gennemgang af regelsættet om indflytning og vedligeholdelse i boperioden og reglerne i forbindelse med fraflytning, opsigelse/ophævelse. Derudover gennemgår vi lejers mulighed for at sætte sit individuelle præg på boligen - råderetten.

 - Indflytningssprocedure
 - Udlejers og lejers vedligeholdelsespligt
 - Istandsættelse ved fraflytning
 - Frister ved fraflytning
 - Lejers muligheder for at lave forbedringer og forandringer i boligen
 - Opsigelse og ophævelse af lejekontrakten

Søger du bolig? - Klik her