BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (54)
  • Kurser for ansatte (44)
  • Kurser for valgte (15)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Boligområder
Driftsnet
Effektiv drift
Love og regler
Klima og energi
Beboerdemokrati
Uddannelse
Bestyrelsesnet
Boligorganisationer
Byggeri
Økonomi
Nulstil
Boligområder
Driftsnet
Effektiv drift
Love og regler
Klima og energi
Beboerdemokrati
Uddannelse
Bestyrelsesnet
Boligorganisationer
Byggeri
Økonomi
Vis flere
Viser 54 kurser

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

06.02.2023 - 07.02.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Introkursus

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

07.03.2023 - 08.03.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.950,-

Bygherreuddannelsen 2023

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

91 dage

09.03.2023 - 07.06.2023

København V

Ledige pladser

DKK 17.900,-

ERFA-møde; Tv pakker & Fiberbredbånd

Kom med til ERFA-møde om de rigtige TV-pakker, bredbånd, internet og fiber - både når I bygger, når I skal administrere og i den daglige drift.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

9.00 - 12.00

10.03.2023

Aalborg

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA-møde; Tv pakker & Fiberbredbånd

Kom med til ERFA-møde om de rigtige TV-pakker, bredbånd, internet og fiber - både når I bygger, når I skal administrere og i den daglige drift.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13.00 - 16.00

13.03.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA-møde; Tv pakker & Fiberbredbånd

Kom med til ERFA-møde om de rigtige TV-pakker, bredbånd, internet og fiber - både når I bygger, når I skal administrere og i den daglige drift.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

09.00-12.00

14.03.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 750,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2023

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette juraforløb, der er skræddersyet til udlejningsmedarbejdere. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

14.03.2023 - 07.06.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Strategisk Forum 2023

Reserver allerede nu den 14. marts 2023 hvor vi holder Strategisk Forum på Sjælland.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

14.03.2023

Roskilde

Ledige pladser

DKK 650,-

Råderet for ansatte - marts 2023

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 10.00 - 17.00

14.03.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.900,-

ERFA-møde; Tv pakker & Fiberbredbånd

Kom med til ERFA-møde om de rigtige TV-pakker, bredbånd, internet og fiber - både når I bygger, når I skal administrere og i den daglige drift.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

9.00 - 12.00

17.03.2023

København V

Ledige pladser

DKK 750,-

Håndtering af klager og konflikter - Modul 1

Arbejder du til dagligt med at håndtere klager og konflikter mellem beboere, beboerdemokrater og administrationen? Klagesager og konflikter kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager. På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, og hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give det gode skriftlige svar.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

21.03.2023 - 22.03.2023

København V

Ledige pladser

DKK 4.650,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2023

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

11 dage

21.03.2023 - 14.06.2023

Bredsten

Venteliste

DKK 33.500,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

29.03.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 1.350,-

BL-Bestyrelsesuddannelse - i samarbejde med CBS

På BL-bestyrelsesuddannelsen får man dybdegående viden og erfaring om de væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, man møder som bestyrelsesmedlem. Undervisning samt diskussioner i grupper (som agerer som bestyrelser) og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer, rådgivere fra Kromann Reumert og EY m.fl.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Uddannelse

Varighed:

2 moduler samt en netværksdag

31.03.2023 - 03.06.2023

Frederiksberg

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

31.03.2023 - 01.04.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

12.04.2023 - 10.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 10.300,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

17.04.2023 - 19.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.450,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Venteliste

DKK 5.350,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

24.04.2023 - 25.04.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Temaaften om Sociale medier

Tema-aften om brug af sociale medier Har din afdeling en facebookgruppe? Eller har du erfaringer med ukontrollerede opslag, spydige kommentarer og grim tone på de sociale medier? På denne tema-aften får du chancen for at dele dine online oplevelser, imens du får værktøjer til at pleje beboerdemokratiet på sociale medier.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 17.00 til 20.00

26.04.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.200,-

Temadag om Genhusning

Genhusningsprocessen er en kompleks opgave for boligorganisationen og samtidig meget indgribende i beboernes hverdag. Overvejelserne ved en genhusningsproces er derfor mange, og det er vigtigt at have øje for både jura og praksis.På temadagen er fokus på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

02.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Synskursus 2.-3. maj/ 15. juni 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.05.2023 - 15.06.2023

Vejle

Venteliste

DKK 7.101,-

Temaaften om Sociale medier

Tema-aften om brug af sociale medier Har din afdeling en facebookgruppe? Eller har du erfaringer med ukontrollerede opslag, spydige kommentarer og grim tone på de sociale medier? På denne tema-aften får du chancen for at dele dine online oplevelser, imens du får værktøjer til at pleje beboerdemokratiet på sociale medier.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 17.00 til 20.00

03.05.2023

Randers C

Ledige pladser

DKK 1.200,-

Projektledelse 1

På Projektledelse 1 får kursisten mulighed for at tilegne sig de grundlæggende projektledelsesværktøjer. Vi afprøver metoderne i praksis på egne projekter og reflekterer i fællesskab over, hvordan det, der foregår på uddannelsen, kan kobles til det boligsociale arbejde. Kursisten får et tydeligt billede af, hvad rollen som projektleder indebærer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

09.05.2023 - 10.05.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.500,-

BL-Toplederprogram - i samarbejde med CBS

BL-Toplederprogram har fokus på strategiske ledelse, værdiskabelse og netværk. Uddannelsen er målrettet topledere i de almene boligorganisationer og -administratorer som betjener organisationsbestyrelsen og dermed det strategiske ledelseslag. Introduktionsmøde til uddannelsen, 9. maj 2023 kl. 10-15.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 moduler i alt 8 dage

09.05.2023 - 28.02.2024

Ledige pladser

DKK 48.500,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

0 timer

09.05.2023

Ledige pladser

DKK 350,-

Intelligent energistyring i den almene sektor

Kom vær med til en spændende dag, som vi har valgt at kalde Intelligent energistyring i den almene boligsektor

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

0 timer

11.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Afdelingsmødet – administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

11.05.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Temaaften om Sociale medier

Tema-aften om brug af sociale medier Har din afdeling en facebookgruppe? Eller har du erfaringer med ukontrollerede opslag, spydige kommentarer og grim tone på de sociale medier? På denne tema-aften får du chancen for at dele dine online oplevelser, imens du får værktøjer til at pleje beboerdemokratiet på sociale medier.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 17.00 til 20.00

11.05.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 1.200,-

Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold. Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

16.05.2023 - 17.05.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 5.900,-

Temadag om Dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

31.05.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

12.06.2023

Ledige pladser

DKK 400,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

14.08.2023

Ledige pladser

DKK 400,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

28.08.2023 - 29.08.2023

København S

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Afdelingsmødet – administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

05.09.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Råderet for ansatte - september

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 10.00 - 17.00

06.09.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Budget og formidling

At godkende afdelingens budget på afdelingsmødet er måske ikke det sjoveste punkt på dagsordenen, men det er et af de vigtigste! Her beslutter du den økonomiske ramme for afdelingens aktiviteter og udvikling, men forstår du selv diverse budgetposter? På dette kursus lærer du ikke kun at forstå budgettet, men også at præsentere det for dine medbeboere på afdelingsmødet.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

08.09.2023 - 09.09.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Projektledelse 2

På projektledelse 2 sætter vi fokus på karakteristika ved det stærke teams samarbejde og på din rolle som projektleder i det. Hvordan kan jeg som projektleder med fordel tænke i og aktivere partnerskaber på – og hvad skal der til for at skabe tillidsfulde relationer i samarbejdet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.09.2023 - 13.09.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.500,-

Boligjura 2023/2024

Har du allerede en god juridisk indsigt, men ønsker at komme et spadestik dybere og diskutere paragrafferne i detaljen, vil Boligjurauddannelsen være det rigtige valg.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

212 dage

12.09.2023 - 10.04.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Grunduddannelsen i København

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

20.09.2023 - 09.11.2023

København V

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Boligøkonomi 2023/2024

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

26.09.2023 - 17.01.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Almene Boligdage 2023

Almene Boligdage er en festdag, der samler ansatte og valgte fra landets boligorganisationer. Vi mødes på Tivoli Hotel for at hylde engagementet og for at dele viden og tanke inspiration, der kan gøre vores boligområder endnu bedre.

Målgruppe:

Alle

Type:

Konference

Varighed:

1 dag

30.09.2023

København V

Ledige pladser

DKK 2.700,-

Synskursus 3.-4. oktober/ 14. november 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

03.10.2023 - 14.11.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 7.101,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

11.10.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

03.11.2023 - 04.11.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

0 timer

06.11.2023

Ledige pladser

DKK 350,-

Temadag om Dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

09.11.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Budget og regnskab - Nov. 23

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

13.11.2023 - 15.11.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.450,-

Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold. Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

22.11.2023 - 23.11.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.900,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

23.11.2023

Ledige pladser

DKK 400,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

28.11.2023 - 29.11.2023

København V

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.700,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (44)
Søger du bolig? - Klik her