Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus ansatte

Udlejning

Tilmeldingsfrist: 13. apr. 2019
Startdato
13.05.2019 - 14.05.2019
Sted
Vejle, Sinatur Hotel Haraldskær
Varighed
10:00 - 16:00
Pris
DKK 5.600,-
Afholdt

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Deltagere
Administrative medarbejdere i boligorganisationerne.

Formål
At deltagerne lærer reglerne om udlejning at kende, og at deltagerne får indblik i retspraksis og fortolkninger på de mest udbredte dele af udlejningen.

Indhold og emner
Kurset gennemgår reglerne om udlejning, herunder de fleksible udlejningsregler og lejerens rettigheder efter lov om almene boliger i forhold til bytte, fortsættelse og fremleje. Der vil blive set på de praktiske fortolkninger af udlejningsreglerne, som fx hvornår en lejeaftale kan anses for indgået. Domme på området vil indgå i kurset.

  • Udlejning af almene familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger
  • De fleksible udlejningsregler
  • Indgåelse af lejekontrakt
  • Tilbudsskrivelser
  • Fortsættelse af lejemålet
  • Husstandsbegrebet
  • Bytteret
  • Fremlejeret
  • Retspraksis
Søger du bolig? - Klik her