Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus ansatte

Forvaltningskonferencen 2019

Tilmeldingsfrist: 14. aug. 2019
Startdato
20.08.2019 - 21.08.2019
Sted
Nyborg, Hotel Nyborg Strand
Varighed
10:00 - 13:00
Pris
DKK 4.800,-
Afholdt

Forvaltningskonferencen 2019

I år er det 100 år siden, at landets boligorganisationer organiserede sig. Jubilæet giver anledning til både at gøre status for den almene sektor og se fremad i forhold til kommende udfordringer og muligheder. I den sammenhæng vil der under konferencen blive lanceret en række helt nye analyser, som anvendes til diskussionsoplæg og i efterfølgende workshops. Som altid vil forvaltningskonferencens også byde på en bred pallette af spændende oplæg om aktuelle emner samt muligheder for netværk og vidensdeling.

Se programmet her

Lancering af tre nye analyser

I år bruger vi forvaltningskonferencen som anledning til at præsentere en række helt nye analyser, der efterfølgende skal diskuteres i workshops:

 

Betalelige boliger: Adgangen til betalige boliger for de mest sårbare grupper i samfundet er blevet vanskeligere over de seneste ti år. Det skyldes ikke mindst indførelsen af lofter for kontanthjælp og integrationsydelse, som har reduceret betalingsevnen og rådighedsbeløbet for personer med de laveste indkomster, men også, udviklingerne på boligmarked. Særligt de store byer er boligmæssigt blevet svært tilgængelige for personer med almindelige indkomster. Vi ser nærmere på udviklingen i disponibel indkomst, forbrugsudgifter og levevilkår for beboere i den almene sektor fordelt på geografi, husstandstype m.v. og sammenholder det med udviklingen i husleje.

 

Sundhed i den almene sektor: Den almene sektor løfter en markant velfærdsmæssig opgave i forhold til de svageste grupper i samfundet, herunder også i relation til sundhed. Der er flere udfordringer omkring sundheden blandt beboere i almene boligområder, såvel fysiske som psykiske. Samtidig er det veldokumenteret, at de ressourcesvage får mindre hjælp i sundhedsvæsenet sammenlignet med de ressourcestærke patienter. Derfor undersøger vi, hvordan de almene boligområder kan sikres kosteffektive sundhedsydelser til at forebygge og håndtere kroniske lidelser bedre, så mulighederne for at deltage i uddannelse og på arbejdsmarkedet bliver større og livskvaliteten stiger.

 

Fokus på matematikkundskaber hos børn og unge: Den almene sektor har fokus på at løfte matematikfærdighederne blandt børn og unge i udsatte boligområder, bl.a. gennem et samarbejde med e-læringsfirmaet Area9 om læringsplatformen, Mod På Matematik, som er en ny generation af såkaldt adaptivlæring. Platformen er en digital personaliseret lektiehjælp og giver børn i 6. klasse mulighed for at løse matematikopgaver mod belønning. Formålet er at hæve børnenes karakterer i matematik. Vi undersøger, hvilken betydning matematikkundskaber har vist at have for unges sandsynlighed for at gennemføre en ungdoms-/videregående uddannelse senere i livet, for deres arbejdsmarkedstilknytning og livsindkomst.

 

På konferencen stiller vi bl.a. skarpt på:

Pejlemærker for almene boliger - fortid og fremtid

Udviklingsplaner for udsatte boligområder

Nye analyser om billige boliger, uddannelse og sundhed i den almene sektor

Dansk Erhverv

Omstilling til strategisk, digital kommunikation

Aktuel boligpolitik

Keynote speakers:

Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet

Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv

Kaare Dybvad, Boligminister

 

Deltag sammen med dine ledelseskolleger, og del jeres erfaringer og få ny viden og inspiration sammen med adm. topledere fra hele landets boligorganisationer.

 

Programmet annonceres løbende i nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig her.

 

Konferencen finder sted tirsdag den 20. august til onsdag den 21. august 2019 på Hotel Nyborg Strand..

 

Deltagere:

Forvaltningskonferencen er forbeholdt direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner. Boligorganisationer med mindre end 4000 lejemål i administration kan kun påregne at deltage med én deltager på konferencen.

Søger du bolig? - Klik her