BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (50)
  • Kurser for ansatte (40)
  • Kurser for valgte (12)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Boligpolitik
Effektiv drift
Uddannelse
Love og regler
Boligorganisationer
Driftsnet
Beboerdemokrati
Byggeri
Nulstil
Boligpolitik
Effektiv drift
Uddannelse
Love og regler
Boligorganisationer
Driftsnet
Beboerdemokrati
Byggeri
Vis flere
Viser 50 kurser

Netværksmøde: Kriminalpræventivt samarbejde

Hvad fylder i jeres hverdag? Vi tager pulsen på det kriminalpræventive arbejde ude hos jer, når vi mødes på Microsoft Teams.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

1½ timer

02.11.2021

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

Strategiske partnerskaber i det almene - Vest

Deling af de hidtil opnåede erfaringer fra fsb og KABs byggepartnerskaber.

Målgruppe:

Alle

Type:

Seminar

Varighed:

13.00 - 16.00

02.11.2021

Skødstrup

Ledige pladser

DKK 0,-

Personaleleder i driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag samt 3x 2 dage + 1 dag til certificering

11.11.2021 - 03.02.2022

København V

Ledige pladser

DKK 33.000,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

12.11.2021 - 13.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

12.11.2021 - 13.11.2021

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Webinar: Konflikthåndtering for ansatte

Oplever du at blive mødt at frustrerede eller vrede beboere og ønsker du at forstå konflikter bedre?

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 16.15 til 17.45

17.11.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Temadag om forebyggelse

Forebyggelsesområder – en ny type boligområder i det almene

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

Kl. 10.00-14.00

22.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 250,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 14. 30 til kl. 16.00

23.11.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Fundraisingkursus

Mangler du mindre beløb til fx aktiviteter, oplevelser, inventar eller andet? Kender du beboere, du gerne vil støtte i at søge midler? Så er dette fundraisingkursus, hvor der er fokus på at søge mindre beløb (op til ca. 100.000 kr) måske noget for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

10.00-15.00

24.11.2021

Følger

Ledige pladser

DKK 750,-

Netværksmøde hos Slagelse Boligselskab

Kom med når AlmenNet og Slagelse Boligselskab inviterer til netværksmøde i Slagelse den 25. november. Mødet finder sted i Slagelse Boligselskabs nye byggeri Kløvertårnet, som både indeholder 36 ungdomsbolig og Slagelse Boligselskabs nye administration. Byggeriet er opført med det nye og innovative VST-råhussystem, hvor præfabrikerede skalelementer kombineres med in situ-støbning for at skabe en så effektiv og ressourcebesparende byggeproces som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

12.00 - 16.00

25.11.2021

Slagelse

Ledige pladser

DKK 0,-

DriftsNet Vest 2021/2022

DriftsNet Vest

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 møder i alt

30.11.2021 - 27.09.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 4.000,-

DriftsNet Øst 2021/2022

DriftsNet Øst

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 møder i alt

01.12.2021 - 28.09.2022

København V

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Masterclass i det Almene DNA

Vær med, når vi sætter fokus på, hvordan boligsociale indsatser kan samtænkes og styrkes i tæt samarbejde med boligorganisationen. Boligorganisationerne er vigtige bidragsydere til implementering og forankring af de boligsociale indsatser fra forskellige niveauer i organisationen – det overordnede strategiske niveau og helt tæt på den daglige drift og administration, hvor ansatte hver dag har tæt kontakt til de beboere, det hele handler om.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

13.00-15.00

01.12.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

ERFA: Den grønne boligorganisation - bæredygtig drift og byggeri

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13:00-16:00

01.12.2021

København V

Ledige pladser

DKK 750,-

Webinar: Ny i afdelingsbestyrelsen

Giv jeres nyvalgte den bedste start på bestyrelseskarrieren

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 1,5 time

02.12.2021 - 16.12.2021

Ledige pladser

DKK 650,-

ERFA: Den grønne boligorganisation - bæredygtig drift og byggeri

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

09.00-12.00

07.12.2021

Aalborg

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA: Den grønne boligorganisation - bæredygtig drift og byggeri

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13:00-16:00

14.12.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA: Den grønne boligorganisation - bæredygtig drift og byggeri

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

09.00-12.00

15.12.2021

Sabro

Venteliste

DKK 750,-

Strategisk betjening og fremdrift i komplekse miljøer

Hvordan kan du styrke din rolle og position, så du bedst muligt kan facilitere den boligsociale bestyrelses strategiske arbejde? På kurset arbejdes der med mobilisering, roller og netværksfacilitering. Ligesom din bevidsthed om og værktøjer til at skabe mening og hjælpe dig med at lede opad, nedad og til siden styrkes.  

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

2 dage

06.01.2022 - 07.01.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Grunduddannelsen i Aarhus 2022

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

18.01.2022 - 09.03.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

26.01.2022 - 27.01.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 5.600,-

ERFA Bestyrelsesnet - Den grønne boligorganisation

Klimadagsordenen har for alvor sat sit præg på den almene sektor. Med den Grønne boligaftale, fik de almene boligorganisationer en nøglerolle i den grønne omstilling.  

Målgruppe:

Valgte

Type:

Erfamøde

Varighed:

3 timer

31.01.2022

København V

Ledige pladser

DKK 500,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.02.2022 - 09.03.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Bygherreuddannelsen 2022

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 dage samt 2-online sessioner

02.03.2022 - 01.06.2022

København V

Ledige pladser

DKK 15.000,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

02.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Konflikthåndtering for valgte

Oplever du nogle gange konflikter i dit arbejde i afdelingsbestyrelsen? Vil du gerne blive bedre til at håndtere konflikter? Vil du gerne arbejde for at skabe en sund kultur med plads til uenighed? Så tilmeld dig dette kursus og få mindst tre praktiske redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

04.03.2022 - 05.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Budget og vedligeholdelse for driftsfolk

Driftspersonalets service og effektivitet spiller tæt sammen med den enkelte afdelings økonomi og beboernes ønsker. Budgettet sætter rammerne for både renholdelse, vedligeholdelse og aktiviteter i afdelingen og dermed også for udførelse af driftsarbejdet. Et godt indblik i budgettet giver mulighed for at bidrage til den fælles udvikling af afdelingen og af beboerservicen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

08.03.2022 - 09.03.2022

Roskilde

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

15.03.2022 - 16.03.2022

Nyborg

Venteliste

DKK 5.700,-

DriftsNet Vest

DriftsNet Vest

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 møder i alt

15.03.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 4.000,-

DriftsNet Øst

DriftsNet Øst

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 møder i alt

16.03.2022

København V

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

18.03.2022 - 19.03.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2022

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3x3 dage samt 1x2 dage

22.03.2022 - 16.06.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 32.100,-

Boligsocial Årskonference 2022

Endelig skal vi mødes igen! Vi bryder endnu engang med traditionen og holder den Boligsociale Årskonference i København på Kulturkajen Docken med middag og overnatning på Comwell Copenhagen Portside

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

Torsdag kl. 10.00 til Fredag kl. 13.00

24.03.2022 - 25.03.2022

Nordhavn

Ledige pladser

DKK 3.500,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 1

Arbejder du til dagligt med at håndtere klager og konflikter mellem beboere, beboerdemokrater og administrationen? Klagesager og konflikter kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager. På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, og hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give det gode skriftlige svar.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

05.04.2022 - 06.04.2022

København V

Ledige pladser

DKK 4.500,-

Projektledelse 3

Styring, forankring og kommunikation i boligsociale indsatser.Hvordan kan du blive bedre til at styre dit projekt i mål? Hvordan kan du aktivt arbejde med din egen rolle som projektleder? Hvis det har interesse, så er Projektledelse 3 lige noget for dig!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

05.04.2022 - 06.04.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.850,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

22.04.2022 - 23.04.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

22.04.2022 - 23.04.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

25.04.2022 - 27.04.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

25.04.2022 - 10.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 9.950,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

02.05.2022 - 03.05.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Temadag om genhusning

Overvejelserne ved en genhusningsproces er mange, og for mange beboere er det noget af det mest indgribende som sker i deres hverdag.Formålet med temadagen er at gøre deltageren opmærksom på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

5½ timer

05.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

10.05.2022

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

20.05.2022 - 21.05.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

13.06.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

30.08.2022 - 31.08.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Boligjura 2022/2023

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

6 x 2 dage

13.09.2022 - 12.04.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

DriftsNet Vest

DriftsNet Vest

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 møder i alt

27.09.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 4.000,-

DriftsNet Øst

DriftsNet Øst

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 møder i alt

28.09.2022

København V

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

03.10.2022 - 08.11.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2023

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette nye juraforløb. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

14.03.2023 - 07.06.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (40)

Søger du bolig? - Klik her