BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (30)
  • Kurser for ansatte (21)
  • Kurser for valgte (13)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Love og regler
Beboerdemokrati
Driftsnet
Uddannelse
Økonomi
Boligorganisationer
Effektiv drift
Nulstil
Love og regler
Beboerdemokrati
Driftsnet
Uddannelse
Økonomi
Boligorganisationer
Effektiv drift
Vis flere
Viser 30 kurser

Online fyraftensmøde: Digital kommunikation

Boligorganisationernes muligheder for at kommunikere digitalt med bl.a lejerne er i hastig forandring, og det hele kan virke lidt kompliceret. Deltag i vores gratis online fyraftensmøde, hvis du vil vide mere om reglerne – både nu og i fremtiden.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 14. 30 til kl. 16.00

21.06.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

10.08.2021 - 11.08.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Webinar: Ny værktøjsplatform om seniorbofællesskaber

Kom til webinar den 19. august og få nyttige værktøjer til at skabe et bredere udbud af seniorbofællesskaber i din boligorganisation.

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.00

19.08.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Topledertræf 2021 (Tidligere Forvaltningskonference)

Temaet for dette års konference er ”En bæredygtig almen sektor”. For at være bæredygtige skal de almene boligorganisationer ikke blot være relevante i dag, men også om 100 år. Ændringer i befolkningen, klimaforandringer og ny teknologi er bl.a. med til at skubbe udviklingen. Det forudsætter sunde og robuste organisationer med evnen til konstant at udvikle sig. På dette års konference vil vi have fokus på, hvordan I som topledere kan stå i spidsen for at sikre en positiv udvikling af jeres boligorganisation.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

2 dage

24.08.2021 - 25.08.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Webinar: Afdelingsmødet

Få nye og spændende ideer til, hvordan I kan lave afdelingsmøder, der involverer og engagerer jeres medbeboere. Afdelingsmøder, der skaber rum for udvikling af boligafdelingen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra 16.15 til 17.45

26.08.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Webinar: Igangværende udviklingsprojekter

Den 1. september har du muligheden for at blive klogere på tre igangværende AlmenNet udviklingsprojekter, som er under udarbejdelse. På dagen kan du høre om projekterne, foreløbige resultater og komme med dine indspark til projektlederen.

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.30

01.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.09.2021 - 05.10.2021

Vejle

Venteliste

DKK 6.900,-

Konference for organisationsbestyrelser

Som organisationsbestyrelse har I ansvar for den strategiske udvikling af jeres boligorganisation. I har ansvar for at tænke langsigtet og hele tiden have øje for, hvordan I kan bidrage positivt til udviklingen af jeres boligorganisation i samspil med lokale, nationale og globale dagsordner. Det stiller krav til jer og jeres bestyrelsesarbejde. På dette års konference vil vi have fokus på, hvordan I som organisationsbestyrelse kan stå i spidsen for at sikre en positiv udvikling af jeres boligorganisation.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Konference

Varighed:

2 dage

04.09.2021 - 05.09.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2021

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette nye juraforløb. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

07.09.2021 - 25.11.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Boligøkonomi 2021/2022

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

21.09.2021 - 19.01.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Boligjura 2021/2022

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

6 x 2 dage

21.09.2021 - 20.04.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Grunduddannelsen i København 2021

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

22.09.2021 - 10.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

22.09.2021 - 23.09.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Elevkursus

Så er der igen mulighed for, at du som elev kan blive introduceret til den almene boligsektor. Samtidig får du mulighed for at erfaringsudveksle og netværke med elever fra andre boligorganisationer. Denne gang udbyder vi kurset over 2 dage med en uges mellemrum, og første dag bliver som online-kursus

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

8 dage

28.09.2021 - 05.10.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Udviklingsseminar 2021

Kom med, når AlmenNet afholder det årlige udviklingsseminar. Igen i år afholder vi udviklingsseminaret virtuelt over Teams. På dagen har du mulighed for at præsentere en projektidé eller lytte til dine kollegaers projektidéer for efterfølgende at kunne indgå i udviklingen af et konkret udviklingsprojekt.

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

10.00 - 12.00

30.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

04.10.2021 - 05.10.2021

Vejle

Venteliste

DKK 5.600,-

Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet

Få nye og spændende ideer til, hvordan I kan udvikle jeres afdelingsmøde, og få metoder til at sikre, at I når de mål, I har med jeres møder - både jeres egne møder og dem, I holder med andre.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

08.10.2021 - 09.10.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

12.10.2021

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Temadag om genhusning

Overvejelserne ved en genhusningsproces er mange, og for mange beboere er det noget af det mest indgribende som sker i deres hverdag.Formålet med temadagen er at gøre deltageren opmærksom på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

5½ timer

14.10.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

26.10.2021

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

29.10.2021 - 30.10.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.11.2021 - 01.12.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Personaleleder i driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag samt 3x 2 dage + 1 dag til certificering

09.11.2021 - 03.02.2022

København V

Ledige pladser

DKK 33.000,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

09.11.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

09.11.2021 - 11.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

09.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

12.11.2021 - 13.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

12.11.2021 - 13.11.2021

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

30.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Grunduddannelsen i Aarhus 2022

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

18.01.2022 - 09.03.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (20)

Søger du bolig? - Klik her