BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (58)
  • Kurser for ansatte (48)
  • Kurser for valgte (12)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Byggeri
Beboerdemokrati
Boligorganisationer
Driftsnet
Love og regler
Uddannelse
Økonomi
Boligområder
Effektiv drift
Nulstil
Byggeri
Beboerdemokrati
Boligorganisationer
Driftsnet
Love og regler
Uddannelse
Økonomi
Boligområder
Effektiv drift
Vis flere
Viser 58 kurser

Webinar: Ny værktøjsplatform om seniorbofællesskaber

Kom til webinar den 19. august og få nyttige værktøjer til at skabe et bredere udbud af seniorbofællesskaber i din boligorganisation.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.00

19.08.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Topledertræf 2021 (Tidligere Forvaltningskonference)

Temaet for dette års konference er ”En bæredygtig almen sektor”. For at være bæredygtige skal de almene boligorganisationer ikke blot være relevante i dag, men også om 100 år. Ændringer i befolkningen, klimaforandringer og ny teknologi er bl.a. med til at skubbe udviklingen. Det forudsætter sunde og robuste organisationer med evnen til konstant at udvikle sig. På dette års konference vil vi have fokus på, hvordan I som topledere kan stå i spidsen for at sikre en positiv udvikling af jeres boligorganisation.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

2 dage

24.08.2021 - 25.08.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Lærepladser og det sociale potentiale på jeres byggesag – sæt jer for bordenden

Første webinar i rækken: Tre korte webinarer om lærepladser og det sociale potentiale på almene byggesager

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 09.00-10.00

26.08.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Webinar: Afdelingsmødet

Få nye og spændende ideer til, hvordan I kan lave afdelingsmøder, der involverer og engagerer jeres medbeboere. Afdelingsmøder, der skaber rum for udvikling af boligafdelingen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra 16.15 til 17.45

26.08.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 10.00 til kl. 11.30

31.08.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Webinar: Igangværende udviklingsprojekter

Den 1. september har du muligheden for at blive klogere på tre igangværende AlmenNet udviklingsprojekter, som er under udarbejdelse. På dagen kan du høre om projekterne, foreløbige resultater og komme med dine indspark til projektlederen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.30

01.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.09.2021 - 05.10.2021

Vejle

Venteliste

DKK 6.900,-

Lærepladser og det sociale potentiale på jeres byggesag - sæt rammerne fra start

Andet webinar i rækken: Tre korte webinarer om lærepladser og det sociale potentiale på almene byggesager

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 09.00-10.00

02.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Konference for organisationsbestyrelser

Som organisationsbestyrelse har I ansvar for den strategiske udvikling af jeres boligorganisation. I har ansvar for at tænke langsigtet og hele tiden have øje for, hvordan I kan bidrage positivt til udviklingen af jeres boligorganisation i samspil med lokale, nationale og globale dagsordner. Det stiller krav til jer og jeres bestyrelsesarbejde. På dette års konference vil vi have fokus på, hvordan I som organisationsbestyrelse kan stå i spidsen for at sikre en positiv udvikling af jeres boligorganisation.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Konference

Varighed:

2 dage

04.09.2021 - 05.09.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Temadag om udvikling af bæredygtige ventilationsløsninger

Kom med og få den nyeste viden om ventilation af almene boliger, hør fem forskellige cases og vær med til at debattere ventilationsløsninger den 6. september i København, hvor AlmenNet holder temadag i samarbejde med DAB, DriftsNet samt Bolig- og Planstyrelsen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

10.00 - 16.00

06.09.2021

København V

Ledige pladser

DKK 500,-

DriftsNet Øst

TEKST MANGLER

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

3 timer

07.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2021

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette nye juraforløb. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

07.09.2021 - 25.11.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

DriftsNet Vest

TEKST MANGLER

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

3 timer

08.09.2021

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

Projektledelse 1

Få styr på opgaven fra start! Hvad indeholder et projekt? Hvordan arbejder man med målformuleringer og interessentanalyser? Dette og andre grundlæggende elementer i projektledelse tages hånd om på Projektledelse 1.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

14.09.2021 - 15.09.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

09.30-15.30

15.09.2021

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

Lærepladser og det sociale potentiale på jeres byggesag - webinar 3

Tredje webinar i rækken: Tre korte webinarer om lærepladser og det sociale potentiale på almene byggesager

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 09.00-10.00

16.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

17.09.2021 - 18.09.2021

Kolding

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Boligøkonomi 2021/2022

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

21.09.2021 - 19.01.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Temaseminar om seniorboformer og -fællesskaber

Kom med når AlmenNet inviterer til temaseminar om seniorboformer og fællesskaber i Viborg den 21. september. På dagen kan du opleve Boligselskabet Sct. Jørgens nye seniorboliger i Banebyen, boliger for livet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

10.00 - 15.00

21.09.2021

Viborg

Ledige pladser

DKK 0,-

Boligjura 2021/2022

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

6 x 2 dage

21.09.2021 - 20.04.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Grunduddannelsen i København 2021

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

22.09.2021 - 10.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

22.09.2021 - 23.09.2021

Middelfart

Venteliste

DKK 5.600,-

Elevkursus

Så er der igen mulighed for, at du som elev kan blive introduceret til den almene boligsektor. Samtidig får du mulighed for at erfaringsudveksle og netværke med elever fra andre boligorganisationer. Denne gang udbyder vi kurset over 2 dage med en uges mellemrum, og første dag bliver som online-kursus

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Skriv f.eks. '3x2 dage'

28.09.2021 - 05.10.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Boligsocial Bazar 2021 - Konference

I uge 39 er vi klar med en ny omgang Boligsocial Bazar! Vi starter med 3 dage med online sessioner og afslutter med konference i Urbanplanen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

09.30-15.30

30.09.2021

København S

Ledige pladser

DKK 0,-

Udviklingsseminar 2021

Kom med, når AlmenNet afholder det årlige udviklingsseminar. Igen i år afholder vi udviklingsseminaret virtuelt over Teams. På dagen har du mulighed for at præsentere en projektidé eller lytte til dine kollegaers projektidéer for efterfølgende at kunne indgå i udviklingen af et konkret udviklingsprojekt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

10.00 - 12.00

30.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Strategisk Forum

Vil I have inspirations til bestyrelsesarbejdet og netværke med andre boligsociale bestyrelser fra hele landet? Strategisk Forum er for jer, der vil have den nyeste viden om sociale indsatser i udsatte boligområder, politisk udsyn fra KL og BL- Danmarks Almene Boliger samt dele erfaringer med andre bestyrelser. Strategisk Forum er en platform for netværk og videndeling for boligsociale bestyrelser.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-12.30

04.10.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

04.10.2021 - 05.10.2021

Vejle

Venteliste

DKK 5.600,-

Samarbejdskonferencen

Efter en lang periode med digitale arrangementer har vi besluttet at holde en ekstraordinær Samarbejdskonference med fysisk fremmøde d. 4. – 5. oktober. I en tid hvor det boligsociale arbejde er under udvikling er der behov for at samle feltet og tale om entydig ledelse, betjening af bestyrelser, bystrategiske indsatser og meget andet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

Mandag kl. 10.00 til tirsdag kl. 13.00

04.10.2021 - 05.10.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 2.450,-

Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet

Få nye og spændende ideer til, hvordan I kan udvikle jeres afdelingsmøde, og få metoder til at sikre, at I når de mål, I har med jeres møder - både jeres egne møder og dem, I holder med andre.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

08.10.2021 - 09.10.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Konflikthåndtering for ansatte

Oplever du at blive mødt at frustrerede eller vrede beboere? Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan håndtere konfliktfyldte situationer konstruktivt? Og vil du gerne arbejde med at nedtrappe og løse konfliktfyldte situationer? Få viden og værktøjer til konflikthåndtering på BL’s kursus for ansatte i almene boligorganisationer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

11.10.2021 - 12.10.2021

København V

Ledige pladser

DKK 4.900,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 14. 30 til kl. 16.00

11.10.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Netværksmøde: Fædre og mandeindsatser

Netværket for Fædre og mandeindsatser mødes denne gang i Viby J, hvor vi kigger nærmere på lokale indsatser i Viby Syd. Derudover hører vi om Gellerups erfaringer med Baba og de muligheder det har givet ift. arbejdet med fædre.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

09.30-15.00

12.10.2021

Viby J

Ledige pladser

DKK 0,-

Netværksmøde hos ALFABO

Kom med når AlmenNet og ALFABO inviterer til netværksmøde i Seest den 12. oktober. På dagen kan du opleve det klimarigtige og bæredygtige afdeling, Fyrværkeriparken, som er resultatet af konkurrencen ”Fremtidens bæredygtige almene boliger”

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

12.00 - 16.00

12.10.2021

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

12.10.2021

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

26.10.2021

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

29.10.2021 - 30.10.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.11.2021 - 01.12.2021

Vejle

Venteliste

DKK 6.900,-

Introkursus

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

02.11.2021 - 03.11.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.650,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

09.11.2021 - 11.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

09.11.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

09.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Personaleleder i driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag samt 3x 2 dage + 1 dag til certificering

11.11.2021 - 03.02.2022

København V

Ledige pladser

DKK 33.000,-

Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

09.30-15.30

11.11.2021

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

12.11.2021 - 13.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

12.11.2021 - 13.11.2021

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Projektledelse 2

Skab opbakning til dit projekt og gennemfør møder og workshops med engagement og energi! Hvordan forstår og navigerer man i de mange forskellige dagsordener, dine interessenter har? Bliv klogere på dette og meget mere på Projektledelse 2.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

16.11.2021 - 17.11.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

16.11.2021 - 17.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 14. 30 til kl. 16.00

23.11.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Netværksmøde hos Slagelse Boligselskab

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

12.00 - 16.00

25.11.2021

Slagelse

Ledige pladser

DKK 0,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

30.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Grunduddannelsen i Aarhus 2022

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

18.01.2022 - 09.03.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.02.2022 - 09.03.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Bygherreuddannelsen 2022

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

92 dage

02.03.2022 - 01.06.2022

Ledige pladser

DKK 15.000,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

15.03.2022 - 16.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.700,-

Inspektør - og driftslederuddannelsen 2022

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3x3 dage samt 1x2 dage

22.03.2022 - 16.06.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 32.100,-

Boligsocial Årskonference 2022

Endelig skal vi mødes igen! Vi bryder endnu engang med traditionen og holder den Boligsociale Årskonference i København på Kulturkajen Docken med middag og overnatning på Comwell Copenhagen Portside

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

Torsdag kl. 10.00 til Fredag kl. 13.00

24.03.2022 - 25.03.2022

Nordhavn

Ledige pladser

DKK 3.500,-

Projektledelse 3

Styring, forankring og kommunikation.Hvordan kan du blive bedre til at styre dit projekt i mål? Hvordan kan du aktivt arbejde med din egen rolle som projektleder? Hvis det har interesse, så er Projektledelse 3 lige noget for dig!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

05.04.2022 - 06.04.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Boligsocial Bazar Online

I uge 39 er vi klar med en ny omgang Boligsocial Bazar! Vi starter med 3 dage med online sessioner og afslutter med konference i Urbanplanen.

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

3 dage med mange sessioner

27.09.2021 - 29.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (48)

Søger du bolig? - Klik her