BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (39)
  • Kurser for ansatte (35)
  • Kurser for valgte (6)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Driftsnet
Effektiv drift
Klima og energi
Beboerdemokrati
Bestyrelsesnet
Boligorganisationer
Byggeri
Uddannelse
Love og regler
Boligområder
Økonomi
Nulstil
Driftsnet
Effektiv drift
Klima og energi
Beboerdemokrati
Bestyrelsesnet
Boligorganisationer
Byggeri
Uddannelse
Love og regler
Boligområder
Økonomi
Vis flere
Viser 39 kurser

ERFA Aarhus om cirkulær, bæredygtig og effektiv drift

Kan man kombinere effektiv drift med bevidsthed om biodiversitet og kan vi skabe beboelsesområder, der ikke kun er behagelige at bo i, men som også er i harmoni med naturen og fremtidssikrede til at møde nye generationers krav?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

12.00 - 15.00

04.12.2023

Aarhus C

Tilmelding lukket

DKK 750,-

ERFA Aalborg om cirkulær, bæredygtig og effektiv drift

Kan man kombinere effektiv drift med bevidsthed om biodiversitet og kan vi skabe beboelsesområder, der ikke kun er behagelige at bo i, men som også er i harmoni med naturen og fremtidssikrede til at møde nye generationers krav?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

09.00 - 12.00

06.12.2023

Aalborg

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA Middelfart om cirkulær, bæredygtig og effektiv drift

Kan man kombinere effektiv drift med bevidsthed om biodiversitet og kan vi skabe beboelsesområder, der ikke kun er behagelige at bo i, men som også er i harmoni med naturen og fremtidssikrede til at møde nye generationers krav?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

09.00 - 12.00

12.12.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 750,-

Onlinekursus: Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar 2023

Hvad er dit formelle ansvar og dine pligter som medlem af organisationsbestyrelsen? Hvad har organisationsbestyrelsen direkte indflydelse på, og hvad kan I kun påvirke? Og hvordan samarbejder organisationsbestyrelsen med den administrative ledelse?

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Dit eget tempo.

31.12.2023

Ledige pladser

DKK 0,-

Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres boligsociale bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

9.30-16.00

01.01.2024 - 31.12.2024

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

Synskursus 15.-16. jan/21. feb 2024

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

15.01.2024 - 26.02.2024

Vejle

Venteliste

DKK 7.250,-

Projektledelse 1

På Projektledelse 1 får kursisten mulighed for at tilegne sig de grundlæggende projektledelsesværktøjer. Vi afprøver metoderne i praksis på egne projekter og reflekterer i fællesskab over, hvordan det, der foregår på uddannelsen, kan kobles til det boligsociale arbejde. Kursisten får et tydeligt billede af, hvad rollen som projektleder indebærer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

17.01.2024 - 18.01.2024

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Grunduddannelsen i Jylland

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor. Vi kommer bl.a. omkring den almene boligsektors historie, udvikling og samfundsmæssige betydning, samt de formelle rammer for finansiering, organisering, lovgivning mv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dages internat

23.01.2024 - 13.03.2024

Herning

Venteliste

DKK 16.200,-

Temadag om Lærepladser

I samarbejde med Byggeherreforeningen og AlmenNet afholder BL denne temadag om lærepladser på byggesagerne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Kl. 9.00 - 13.00

23.01.2024

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 10.00 - 17.00

23.01.2024

Nyborg

Venteliste

DKK 2.000,-

Temadag om Lærepladser

I samarbejde med Byggeherreforeningen og AlmenNet afholder BL denne temadag om lærepladser på byggesagerne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Kl. 9.00 - 13.00

25.01.2024

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Opsigelse, ophævelse, fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

06.02.2024 - 07.02.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 6.100,-

Pressehåndtering i praksis

En boligorganisation behøver ikke have en fin kommunikationsstrategi og en strømlinet presse- og kommunikationsafdeling for at kunne agere i forhold til pressen og det omgivende samfund på en fornuftig og frugtbar måde.Man kan komme langt med sund fornuft, rettidig omhu og en klar bevidsthed om, at man spiller en vigtig rolle i mange menneskers liv, i lokalsamfundet, i kommunen. Og det forpligter.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

28.02.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Projektledelse 2

På projektledelse 2 sætter vi fokus på karakteristika ved det stærke teams samarbejde og på din rolle som projektleder i det. Hvordan kan jeg som projektleder med fordel tænke i og aktivere partnerskaber på – og hvad skal der til for at skabe tillidsfulde relationer i samarbejdet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

04.03.2024 - 05.03.2024

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Bygherreuddannelsen 2024

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentligt på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

98 dage

07.03.2024 - 12.06.2024

København V

Ledige pladser

DKK 17.900,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 14.30 til kl. 16.00

11.03.2024

Ledige pladser

DKK 400,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Inspektør og driftslederuddannelsen 2024

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

11 dage

12.03.2024 - 05.06.2024

Bredsten

Ledige pladser

DKK 33.500,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Venteliste

DKK 5.700,-

Strategisk Forum 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Planlægning er i gang og program opdateres løbende. Strategisk Forum afholdes denne gang på Nature Energy Park i Odense. Tilmelding er åben.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

13.03.2024

Odense V

Ledige pladser

DKK 695,-

Introkursus

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

19.03.2024 - 20.03.2024

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.975,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

05.04.2024 - 06.04.2024

Aalborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

09.04.2024 - 15.05.2024

København V

Ledige pladser

DKK 12.800,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

19.04.2024 - 20.04.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

23.04.2024 - 24.04.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Budget og vedligeholdelse for driftsfolk

Driftspersonalets service og effektivitet spiller tæt sammen med den enkelte afdelings økonomi og beboernes ønsker. Budgettet sætter rammerne for både renholdelse, vedligeholdelse og aktiviteter i afdelingen og dermed også for udførelse af driftsarbejdet. Et godt indblik i budgettet giver mulighed for at bidrage til den fælles udvikling af afdelingen og af beboerservicen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

29.04.2024 - 30.04.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

03.05.2024 - 04.05.2024

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Kl. 16.30-18.00

06.05.2024

Ledige pladser

DKK 350,-

Projektledelse 3

På projektledelse 3 sætter vi fokus på, hvordan du lykkes med at styre dit projekt sikkert i mål i en kompleks og foranderlig virkelighed. Hvad gør du, når planen ikke holder til mødet med virkeligheden? Hvordan spiller improvisation ind? Og hvad betyder alt det for forankring af ny adfærd i hverdagen – implementeringen af projektet? Og så ser vi på, hvordan ud kan styrke dit personlige projektlederskab – det fundament, du leder projektet ud fra – samt på kunsten at navigere i uenighed og konflikt. Kurset bygger oven på emnerne fra Projektledelse 1 og 2.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

15.05.2024 - 16.05.2024

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Synskursus 15.-16. maj/18. juni 2024

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

15.05.2024 - 26.06.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 7.250,-

Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold. Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

16.05.2024 - 17.05.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.900,-

Afdelingsmødet - administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

21.05.2024

Bredsten

Ledige pladser

DKK 2.000,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

29.05.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Sociale medier i den almene sektor

Hvordan laver man fængende opslag, så de gode historier når ud til både beboere og offentligheden? Hvordan organiserer man sin kommunikation på sociale medier? Hvad kan Facebook, Instagram og LinkedIn for din boligorganisation?  Og hvordan sikrer man en sober tone? Det og meget mere får du svar på med ”Sociale medier i den almene sektor”.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Torsdag kl. 10.00 til fredag kl. 13

30.05.2024 - 31.05.2024

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Budget og regnskab juni 2024

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

10.06.2024 - 12.06.2024

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 8.450,-

Boligjura 2024/2025

Har du allerede en god juridisk indsigt, men ønsker at komme et spadestik dybere og diskutere paragrafferne i detaljen, vil Boligjurauddannelsen være det rigtige valg.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

212 dage

10.09.2024 - 09.04.2025

Middelfart

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Boligsocial Konference 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Boligsocial Konference 2024 afholdes på Centralværkstedet i Aarhus.Tilmelding forventes åbnet til januar 2024. Nærmere info om priser følger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

To dage

11.09.2024 - 12.09.2024

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

Boligøkonomi 2024/2025

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

24.09.2024 - 15.01.2025

Nyborg

Ledige pladser

DKK 26.500,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2025

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette juraforløb, der er skræddersyet til udlejningsmedarbejdere. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

18.03.2025 - 11.06.2025

Nyborg

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (29)

Søger du bolig? - Klik her