Aktuelt

Hovedstien Efter 1200Px
TEMA
Hvad er en almen bolig?

Der er ca. en million mennesker i Danmark, der bor i en almen bolig. I alt er der 560.000 almene boliger. Læs her om landets almene boliger. 

Stjernepriser Checkin 1900 (1)
TEMA
STJERNEPRISERNE

Skal I vinde de ALMENE STJERNEPRISER? Med 4 priser indenfor 2 kategorier - Klima og miljø - og Socialt engagement - hylder vi engagementet og virkelysten i de almene boliger.

COLOURBOX17433092
Tema
Psykisk sårbarhed

Hvordan skaber vi de bedste rammer for god trivsel for alle?

Læs om vores politiske arbejde og om konkrete indsatser

 

Gellerup_ Toveshøj Iphone 004.jpg
Tema
Parallelsamfund

 

Områdetyper og de aktuelt udpegede områder pr. 1. december 2022

Hjemløs
TEMA
Hjemløshed

Almene boliger er centrale i bekæmpelsen af hjemløshed. Vi tilbyder en lang række forskellige boligformer, der bliver hjem til tidligere hjemløse.

20092018Ungdomsboliger147
TEMA
Lærlinge på almene byggesager

Find hjælp og vejledning til at få flere lærepladser og igangsætte beskæftigelsesinitiativer på jeres byggesager.

Grøn
TEMA
Aftale om effektivisering

I januar 2021 indgik Boligministeriet, KL og BL en ny effektiviseringsaftale. Aftalen løber fra 2021 til 2026 og kan ses i forlængelse af den aftale, der er løbet frem til 2020.

1
TEMA
God Almen Ledelse

Ny side med anbefalinger om God Almen Ledelse og det gode bestyrelsesarbejde – for organisationsbestyrelsen og for den administrative ledelse.

Finlandsparken 006.jpg
Tema
Kommunestrategiske aftaler om anvisning og udlejning

BL har udarbejdet en række skabeloner til inspiration for både boligorganisationer og kommunen, og som tager sit afsæt i den kommunale anvisning jf. § 59, stk. 

verdensmaalgrid-grid-2016-no-resize.png
Tema
FN's verdensmål
I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en ambitiøs dagsorden - 17 mål, som skal sætte fælles kurs mod en mere bæredygtig verden.
BL_Vollsmose_121018_032 (1)
TEMA
Her er listen over parallelsamfund

Læs her om regeringens ghettoliste, som i 2021 nu er flere lister over udsatte boligområder. Se boligområderne på listen og læs om ghettolistens historie.

Se alle temaer
1

Søger du bolig? - Klik her