Kerneaktiviteter og sideaktiviteter

Hvad er sideaktiviteter?

Spørgsmål

Hvad er en egentlig en sideaktivitet – og hvorfor er der sådanne regler for almene boligorganisationer?

Svar

Der er meget detaljerede regler for, hvad en almen boligorganisation må foretage sig.

En almen boligorganisation må kun udføre særligt definerede kerneaktiviteter og sideaktiviteter.

Kerneaktiviteter er opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet byggeri med tilhørende fællesfaciliteter.

Sideaktiviteter er aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. De enkelte tilladte aktiviteter er oplistet i en bekendtgørelse.

De nærmere regler herom findes i lov om almene boliger § 6 og bekendtgørelsen om sideaktiviteter almene boligorganisationer.

Håndværksvirksomhed i flere afdelinger

Spørgsmål

Har en almen boligorganisation mulighed for at udføre håndværksmæssige arbejder i sine boligafdelinger?

Svar

Ja, en almen boligorganisation har mulighed for selve at udføre visse håndværksmæssige arbejder - dog under nærmere fastsatte betingelser.

Udførelsen af arbejderne skal ske i en separat afdeling af boligorganisa­tion­en. Der skal altså oprettes en særlig almen afdeling for udførelsen af disse ydelser.

Arbejdsydelserne kan sælges til lejerne i boligorganisationen, hvis ydel­ser­ne vedrører det lejede. Ydelserne må som udgangspunkt ikke sælges til andre, herunder andre almene boligorganisationer.

Reglerne herom findes i driftsbekendtgørelsens § 24, stk. 4 og sideaktivitetsbekendtgørelsen § 20.

Samarbejde med grundejerforeninger

Spørgsmål

Må en boligorganisationen overtage driften af grundejerforeningens fællesarealer, når den pågældende afdeling er medlem af grundejerforeningen?

Svar

Driften af grundejerforeningens fællesarealer kan lade sig gøre, da boligorganisationen/afdelingen er medlem af den pågældende ejerforening.

Det fremgår af sideaktivitetsbekendtgørelsen § 17.

Det må dog antages, at der skal være en vis proportionalitet mellem andelen af almene boliger i afdelingen og grundejerforeningens areal.

Udøvelse af sideaktiviteter via anparts- eller aktieselskab

Spørgsmål

I reglerne om sideaktiviteter er der bestemmelser om at der skal oprettes særlige selskaber for at udøve bestemte sideaktiviteter. Er det kun i de seks nævnte tilfælde i sideaktivitetsbekendtgørelsen § 24, at der kan stiftes et anparts- eller aktieselskab?

Svar

Ja, det kun er i de seks opregnede tilfælde (§ 4, stk. 1, § 11, § 18, § 22, 22a og § 23) at sideaktiviteten kan drives via et skattepligtigt selskab.

Økonomisk støtte til lokalsamfundet

Spørgsmål

Må boligorganisationen købe lokale aktier eller på anden måde give støtte fra arbejdskapitalen til lokalsamfundet, f.eks. til genetablering af en lokal færgerute? Eller støtte gennem en sporsoraftale?

Svar

Boligorganisationen kan ikke støtte en færgefart eller lignende trods det ædle formål for lokalsamfundet. 

Enhver aktivitet en boligorganisation foretager skal enten være indenfor kerneaktiviteten (opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter) eller falde ind under de lovlige sideaktiviteter, som der er mulighed for i henhold til lov om almene boliger § 6 og sideaktivitetsbekendtgørelsen.

Køb af aktier eller anden støtte til lokalsamfundet falder ikke indenfor hverken kerne- eller sideaktivitet, og derfor er det ikke tilladt.

En almen boligorganisation må dog gerne reklamere for sig selv, og reklameindsatsen skal ikke nødvendigvis skulle have karakter af traditionel annoncering. Der er derfor ikke noget i vejen for, at en boligorganisation fx benytter sponsoraftaler, men aftalen må ikke have karakter af at være økonomisk støtte til den, som aftalen er indgået med.

Der således være tale om, at boligorganisationen får en modydelse, som passende modsvarer den ydelse, som boligorganisationen betaler – og udgifter til reklame skal i øvrigt på et forsvarligt niveau set i forhold til boligorganisationens størrelse og dens forhold.

Søger du bolig? - Klik her