Beboerdemokrati

Brug af fuldmagter

Spørgsmål

Må man stemme med fuldmagt på et afdelingsmøde?

Svar

Der har været og er flere holdninger til dette spørgsmål.

Bygge- og Boligstyrelsen har haft den holdning, at stemmeafgivelse ved fuldmagt kræver en særlig vedtægtsmæssig hjemmel. Denne holdning fremgår af deres vejledning fra 1994, hvoraf det fremgår, at boligorganisationen kan beslutte i vedtægterne, at der kan stemmes via fuldmagt på afdelingsmødet.

Af vejledning fra 1996 fremgår ligeledes, at boligorganisationens øverste myndighed kan træffe beslutning om, at det skal indsættes i vedtægterne, at der kan stemmes ved fuldmagt på afdelingsmøderne. Men af vejledningen fremgår også, at har øverste myndighed ikke besluttet dette, kan afdelingsmødet træffe beslutning om brug af fuldmagter ved stemmeafgivelse på afdelingsmøderne.

Bolig- og Planstyrelsen her i 2022 bekræftet at det fortsat er deres holdning, at afdelingsmødet kan beslutte at der kan stemmes via fuldmagt på afdelingsmøderne, selvom det af normalvedtægterne fremgår, at beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan altså stemmes ved fuldmagt selv om dette ikke fremgår af vedtægterne, når afdelingsmødet har truffet beslutning herom.

Afdelingsmødets beslutning må gælde fremtidige afdelingsmøder. Skal der anvendes fuldmagter er det overordentlig vigtig, at man fastsætter brugbare regler for benyttelse heraf. Det kan fastsættes i vedtægterne dersom det er øverste myndighed der indsætter bestemmelse i vedtægterne om afdelingsmødets brug af fuldmagter, eller det kan fremgå af afdelingsmødets beslutning, om anvendelse af fuldmagter. Det bør således fremgå præcist hvordan fuldmagt kan anvendes, så det bliver håndterbar i praksis.   

Hvem kan repræsentere en beboer på et afdelingsmøde i plejeboliger?

Spørgsmål

Hvem kan repræsentere en beboer på et afdelingsmøde i plejeboliger?

Svar

Ministeren for Indenrigs- og Boligministeriet har i 2022 afgivet et ministersvar om dette.

Svaret indeholdt en fortolkning om, at husstandsbegrebet i plejeboliger også omfatter ægtefæller, som ikke bor i boligen sammen med lejeren. Denne ægtefælles vil lovligt kunne deltage og stemme på afdelingsmøderne.

Ministeren har også i 2022 udtalt, at pårørende som hyppigt kommer på besøg i plejeboligen og besøger deres pårørende, også kan deltage og stemme via fuldmagt, hvis afdelingsmødet har vedtaget brug af fuldmagter.

Søger du bolig? - Klik her