Ghettokriterier

Opgørelse af antallet af beboere med arbejdsmarkedstilknytning

Spørgsmål

Hvordan opgøres antallet af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse i ghettokriteriet om arbejdsmarkedstilknytning?

Svar

Opgørelsen er baseret på antal fuldtidspersoner pr. år. Antallet af fuldtidspersoner beregnes ud fra antallet af timer personen har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i løbet af et år i forhold til årets referencetimer for en fuldtidsansat (7,4 timer pr. hverdag). Fx vil personer, som har været på kontanthjælp i 3 måneder, og resten af året har været beskæftiget, tælle som 0,25 fuldtidspersoner. Personer på ydelser som fx supplerende dagpenge tæller med i opgørelsen og opgøres ligeledes pba. af antal timer personen har modtaget ydelsen.

 

Læs mere om Ghettoplanen

Godkendelse af udenlandsk uddannelse

Spørgsmål

Hvad er reglerne for godkendelse af uddannelse fra udlandet?

Svar

Reglerne for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation.

Afgrænsning af udsatte boligområder med mindst 1.000 beboere

Spørgsmål

Hvordan skal almenboliglovens § 61 a, stk. 3 om afgrænsning af boligområder i forhold til antallet af beboere forstås?

Svar

Antallet af beboere på minimum 1000 skal være aktuelt på opgørelsestidspunktet, altså 1. januar.

Bygge-, og Boligstyrelsen opgør hvert år, hvilke boligområder med mindst 1000 beboere pr. 1. januar i opgørelsesåret, der opfylder almenboliglovens betingelser for at være hhv. et udsat boligområde, et ghettoområde eller et hårdt ghettoområde, jf. § 61 a. Listen offentliggøres hvert år den 1. december. Boligområder, der ikke fremgår af denne liste, vil derfor ikke indgå i opgørelsen det følgende år.

Ministeriet har udtalt, at lovteksten vil blive præciseret, således at det tydeligt fremgår af lovgivningen, at der aktuelt skal være mikndt 1.000 beboere i et boligområde for, at det kan udpeeges som et udsat boligområde eller et ghettoområde.

Registrering af udenlandsk uddannelse

Spørgsmål

Tæller udenlandske uddannelser med i Danmarks Statistiks opgørelse, hvis de anerkendes af Styrelsen for forskning og uddannelseskontor for vurdering og anerkendelse. Hvor lang tid går der fra, at et udenlandsk uddannelsesbevis anerkendes i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, til at det registreres i statistikken hos Danmarks Statistik?

Svar

Ja, Danmarks Statistik indhenter oplysninger fra styrelsen én gang om året, og disse oplysninger er baseret på CPR-numre.

Søger du bolig? - Klik her