Fleksibel udlejning

Statsborgerskab som kriterium

Spørgsmål

Kan man anvende et statsborgerskab som kriterium ved fleksibel udlejning efter lov om almene boliger § 60, stk. 4?

Svar

Nej, det må man ikke. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har klart udtalt, at der ikke må diskrimineres i forhold til bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning, nationalitet, etnisk oprindelse eller lignende. Det fremgår også af gældende vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum. Dette gælder også i forhold til de kriterier, som kommunen fastsætter i henhold til lov om almene boliger § 60, stk. 4.

Men kommunens boligsociale anvisning må som udgangspunkt ikke benyttes til husstande, hvor et medlem er statsborger i et land udenfor EU, EØS og Schweiz, hvis der er tale om en bolig i et forebyggelsesområde, udsat område, parallelsamfund eller omdannelsesområde

 

Læs mere om Parallelsamfund

Obligatorisk fleksibel udlejning

Spørgsmål

Hvordan iværksætter man obligatorisk fleksibel udlejning?

Svar

Der er indført krav om obligatorisk fleksibel udlejning i både forebyggelsesområder og udsatte områder (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder) jf. lov om almene boliger § 60, stk. 4.

Obligatorisk fleksibel udlejning betyder, at alle udlejninger skal ske efter kriterier, som kommunen fastlægger det nærmere indhold af. Såfremt din kommune ikke har fastlagt kriterier og et område udpeges på en af de ovennævnte lister, bør du tage kontakt til kommunen for at afklare kriterierne. Kriterierne kan først træde i kraft, når kommunen har fastlagt dem og annonceret dem.

Selv om det er kommunen, der fastlægger kriterierne, kan det være hensigtsmæssigt at indgå i et samarbejde om kriterier med kommunen, da det vil være boligorganisationen, der skal stå for administrationen, og som derfor også hurtigt får en fornemmelse af, om der kan findes ansøgere, der opfylder kriterierne.

Kriterierne i obligatorisk fleksibel udlejning skal bl.a. omhandle beskæftigelse og uddannelse. Der kan fastlægges andre supplerende kriterier. Hvad der nærmere ligger i begreberne beskæftigelse og uddannelse afklares og offentliggøres af kommunen. Ofte fastlægges kriterier for hvor mange timer et job skal vare pr. uge for at opfylde kriteriet og fx at uddannelse skal være SU-berettiget for at give adgang til fortrinsret. 

Forskel på fleksibel udlejning (obligatorisk og ved aftale)

Spørgsmål

Hvad er forskellen på fleksibel udlejning og obligatorisk fleksibel udlejning?

Svar

Som udgangspunkt er der ikke nødvendigvis forskel på kriterier for fleksibel udlejning, hvad enten der er tale om fleksibel udlejning ved aftale eller obligatorisk fleksibel udlejning.

Uanset hvordan kriterier fastlægges, så gælder de i 4 år ad gangen og skal annonceres af kommunen, så boligsøgende kan se reglerne. Kriterierne skal være saglige og de må ikke overtræde det almindelige diskriminationsforbud.

Ved almindelig fleksibel udlejning, hvor kommunen og boligorganisationen aftaler kriterier, er der vide rammer for, hvilke grupper, der kan opnå fortrinsret.

Ved obligatorisk fleksibel udlejning, skal kriterierne bl.a. bestå af krav til beskæftigelse eller uddannelse. Disse krav kan suppleres, hvis det findes relevant.

Den væsentligste forskel er formentlig, at kriterierne for obligatorisk fleksibel kan fastlægges af kommunen alene, mens almindelig fleksibel udlejning forudsætter aftale mellem kommune og boligorganisation.

Det vil dog altid være fornuftigt at have dialog mellem kommune og boligorganisation om kriterier, fordi det vil være boligorganisationen, der skal administrere efter de fastlagte kriterier.

Tomgangsleje pga. fleksibel udlejning

Spørgsmål

Hvem betaler, hvis der opstår tomgangsleje pga. fleksibel udlejning?

Svar

Hvis der ikke er boligsøgende på ventelisten, som opfylder de krav, der stilles ved den fleksible udlejning, så skal den ledige bolig udlejes efter den almindelige venteliste. Uanset at kriterier fastlægges af kommunen i visse områder og aftales med kommunen i andre, og boligerne måske skal i tilbud i flere omgange til mange flere ansøgere end normalt, så dækkes evt. tomgangsudgifter ikke af kommunen.

Hvis det er svært at få boligerne udlejet efter kriterierne, så bør din organisation tage en dialog med kommunen.

Søger du bolig? - Klik her