Fleksibel udlejning

Statsbogerskab som kriterium

Spørgsmål

Kan man anvende et statsborgerskab som kriterium ved fleksibel udlejning efter lov om almene boliger § 60, stk. 4?

Svar

Nej, det må man ikke. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har klart udtalt, at der ikke må diskrimineres i forhold til bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning, nationalitet, etnisk oprindelse eller lignende. Det fremgår også af gældende vejledning om flkesible udlejningsregler og beboermaksimum. Dette gælder også i forhold til de kriterier, som kommunen fastsætter i henhold til lov om almene boliger § 60, stk. 4.

 

Læs mere om Ghettoplanen

Søger du bolig? - Klik her