Bytte og fremleje

Har beboere i hårde ghettoområder ret til at bytte bolig?

Spørgsmål

Hvordan skal boligorganisationerne forholde sig ved bytte i forhold til godkendelse af beboeren/ny lejer både i udsatte og hårde ghettoområder?

 

Læs mere om Ghettoplanen

Svar

Efter lov om leje af almene boliger § 69 må lejer bytte sin bolig med en anden lejer og dermed lade den anden lejer overtager boligen. Boligorganisationen har ret til at modsige sig byttet, hvis der efter § 69, stk. 2, nr. 3 er rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.
Det er ikke afklaret, om boligorganisationen vil kunne modsætte bytte med personer, der ville blive afvist som boligsøgende efter de særlige udlejningsregler for de udatte områder og hårde ghettoer, da bytte er sidestillet med ny udlejning. Det er ikke afklaret i loven eller i bemærkningerne. Boligorganisationen vil formentlig efter konkret vurdering i hver enkelt byttesituation kunne modsætte sig bytte med henvisning til kriterier efter ghettolovgivningen. I sidste ende vil det være en vurdering, som skal afgøres af domstolene.

Bytte og beboere anvist af kommunen

Spørgsmål

I boligområder hvor kommunen har 100% anvisningsret ift. at ændre beboersammensætningen, vil der i disse områder være byttemulighed efter almenboliglovens regler?

Svar

Der gælder de samme regler for beboere, som anvist af kommunen, og for øvrige beboere i forhold til bytte af bolig.

 

Læs mere om Ghettoplanen

Fremleje

Spørgsmål

Kan boligorganisationerne afvise delfremleje med baggrund i reglerne om fleksible regler og kombineret udlejning. Og hvad med fremleje af hele lejemålet?

Svar

Boligorganisation kan ikke afvise delefremleje. En boer har ret til at delfremleje efter lov om leje af almene boliger § 64, stk. 1, og der er alene adgang for boligorganisationen til at modsætte sig delfremleje med henvisning til antallet af personer i lejemålet, jf. stk. 2.

Ved fremleje af hele lejemålet kan boligorganisationen modsætte sig fremlejeforholdet med henvisning til antallet af personer i lejemålet eller i øvrigt har en rimelig grund til at modsætte sig. Det er ikke afklaret, hvorvidt boligorganisationen kan anvende ghettokriterierne til at nægte fremleje. Det kræver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og i sidste ende afgøres det af domstolene.

Søger du bolig? - Klik her