Bytte og fremleje

Har beboerne i udsatte områder ret til at bytte bolig?

Spørgsmål

Hvordan skal boligorganisationerne forholde sig ved bytte i forhold til godkendelse af beboeren/ny lejer både i forebyggelsesområder, udsatte områder, parallelsamfund og omdannelsesområder?

 

Læs mere om Ghettoplanen

Svar

Efter lov om leje af almene boliger § 69 må lejer bytte sin bolig med en anden lejer og dermed lade den anden lejer overtager boligen. Boligorganisationen har ret til at modsige sig byttet, hvis der efter § 69, stk. 2, nr. 3 er rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Der gælder dog fra 30. november 2021 særlige regler vedr. bytte og fremleje i udsatte områder, herunder parallelsamfund og omdannelsesområder (tidligere kaldet ghetto-områder og hårde ghetto-områder). I disse områder skal tilflyttere via bytte eller fremleje leve op til de samme krav som nytilflyttere, der får bolig via ekstern venteliste.

Disse regler gælder ikke i forebyggelsesområder, hvorfor bytte alene kan afvises, hvis der er rimelig grund.

Bytte og beboere anvist af kommunen

Spørgsmål

I boligområder hvor kommunen har 100% anvisningsret ift. at ændre beboersammensætningen, vil der i disse områder være byttemulighed efter almenboliglovens regler?

Svar

Der gælder de samme regler for beboere, som anvist af kommunen, som for øvrige beboere i forhold til bytte af bolig.

 

Læs mere om Ghettoplanen

Fremleje

Spørgsmål

Kan boligorganisationerne afvise delfremleje med baggrund i reglerne om fleksible regler og kombineret udlejning. Og hvad med fremleje af hele lejemålet?

Svar

En beboer har ret til at delfremleje efter lov om leje af almene boliger § 64, stk. 1, og der er på nuværende tidspunkt alene adgang for boligorganisationen til at modsætte sig delfremleje med henvisning til antallet af personer i lejemålet, jf. § 64 stk. 2.

 

Ved fremleje af hele lejemålet kan boligorganisationen modsætte sig fremlejeforholdet med henvisning til antallet af personer i lejemålet eller i øvrigt har en rimelig grund til at modsætte sig.

 

Pr. 30. november 2021 er såvel fremleje som delfremleje i udsatte områder (herunder i parallelsamfund og omdannelsesområder, tidligere kaldet ghettoområder og hårde ghettoområder) betinget af, at fremlejetageren lever op til de samme kriterier, der gælder for almindelig udlejning i området.

Søger du bolig? - Klik her