Øvrige

Hvem bor i boligerne

Spørgsmål

Det er få beboere, der afgør om et boligområde kommer på diverse lister. Er der initiativer til at undersøge om folkeregisteroplysninger om beboerne er korrekte? (Vores erfaring er, at de ofte er forkerte. Der kan her være en fare for at gode, igangværende initiativer ophører – og så endda på forkert grundlag.)

Svar

Ja, der er initiativer, hvor det undersøges, hvodan det kan registreres, hvem der bor i boligerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet er i samrarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved at undersøge og fastsætte nogle såkaldte CPR-modeller, som kan hjælpe med boligorganisatiner og kommuner i samarbejdet omkring, hvem der registreres i boligerne.

Politiets oplysninger om dømte/straffede beboere

Spørgsmål

Politiet har mulighed for at orientere boligorganisationerne om beboernes straffedomme, så boligorganisationen kan ophæve lejemålet. Hvordan sikrer boligorganisationen at få de oplysninger fra politiet?

Svar

Det er rigtigt, at der er mulighed for at boligorganisationen kan ophæve et lejemål på baggrund af en konkret afsagt dom for visse typer af kriminalitet. Boligorganisationen kan bede politiet om strafferetlige afgørelser vedrørende forhold, som en beboer/medlemmer af husstanden har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i efter lov om almene boliger § 63 d.
Der er vigtigt for boligorganisationen at få adgang til de straffedomme, der skal ligge til grund for ophævelsen, men politiet har ikke pligt til at udlevere disse domme. Det kræver et samarbejde med polititiet. Der vil komme nogle retningslinjer fra Rigspolitiet til politikredsene for at sikre en ensartet håndtering.

Søger du bolig? - Klik her