Elever og lærlinge i boligorganisationen

.

Få en elev eller en lærling

Alle virksomheder i Danmark har et medansvar for, at der stilles uddannelsespladser til rådighed for elever/lærlinge på landets erhvervsskoler. Når I uddanner elever, er I også med til at fremtidssikre den almene sektors rekrutteringsgrundlag.

 

Mulighederne er mange – kontorelever, ejendomsserviceteknikerelever, it-elever, gartner-, maler- og tømrerlærlinge mv. Ligeledes er uddannelsesaftalerne, som kan skræddersys, så de lige præcis passer til jeres organisation. Herunder kan  I kan finde vejledning og inspiration til at komme i gang og læse mere om de mest almindelige elever i almene boligorganisationer – kontorelever og ejendomsserviceteknikerelever.

 

Hvis I har interesse for elever fra andre fagområder, eksempelvis indenfor IT eller håndværksfagene, kan I med fordel kontakte en af de mange erhvervsskoler, som står parat til at hjælpe jer.

 

Find mere viden om erhvervsuddannelserne og opgaven som uddannelsessted

Undervisningsministeriet.dk - gode råd og regler om ansættelse af elever​
Hvordan er det nu med uddannelsesaftaler og løn. Skal I ansætte en elev? Er I særligt interesseret i en voksenelev? Eller mangler I overblik over mulighederne og de forskellige uddannelsesaftaler? Hos undervisningsministeriet kan I finde yderligere vejledning om ansættelse af elever.

Praktikpladsen.dk
Praktikpladsen.dk er et mødested for elever og virksomheder. Medarbejdere på erhvervsskoler kan anvende Praktikpladsen.dk som værktøj til formidling af praktikpladser og støtte for både elever og virksomheder. Her kan du læse mere om praktikpladsen.dk


Virk.dk - Praktikplads-AUB
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler en række tilskud til arbejdsgivere, der betaler løn til deres elever og lærlinge under skoleophold og uddannelse. På Virk.dk kan I finde mere viden.

 

Kontorelever

Der er mange gode grunde til at uddanne kontorelever: 

  • Driften af de almene boliger er afhængig af kompetente HK’er – også i fremtiden.
  • Kontorelever er muligheden for at uddanne jeres eget administrative personale.
  • Unge mennesker giver ny energi og inspiration til arbejdspladsen.
  • Elever kan bidrage til udvikling af medarbejderstaben.
  • Som boligorganisation udgør I et alsidigt læringsrum.
  • Elevpladser bidrager til at unge mennesker får en uddannelse og dét understøtter et bæredygtigt samfund

 

OBS: Hvis du ikke kan folde emnerne ud nedenfor, skal du give samtykke til cookies. Vi arbejder på problemet.

Administration, økonomi og eventkoordinator

Administration, økonomi og eventkoordinator

Her kan I få overblik over de relevante HK-elevuddannelser.

Via de forskellige links kan I få yderligere information om uddannelserne, downloade godkendelsesskemaer, vejledende uddannelsesplaner samt finde kontaktoplysninger til den nærmeste handelsskole.

Handelsskolen kan hjælpe jer i gang med uddannelsesrollen. 

 

Administration:
Specialet ”Administration” retter sig bredt mod det administrative og merkantile arbejdsområder. Den uddannede kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service, sagsbehandling mv. og lærer at vurdere informationer og instrukser og dermed udføre sine opgaver rationelt og effektivt.

Læs mere om administrationsuddannelsen

Godkendelsesskema og vejledende praktikplaner for administrationsuddannelsen 

 

Økonomi:
Specialet ”Økonomi” er rettet mod uddannelse i økonomiafdelinger, hvad enten afdelingen beskæftiger sig med bogholderi/regnskab, controller-funktioner eller en kombination heraf.  Den uddannede har lært at varetage sine opgaver ud fra en forståelse af økonomifunktionen som et serviceorgan såvel internt som eksternt.  

Læs mere om Økonomiuddannelsen

Godkendelsesskema og vejledende praktikplaner for Økonomiuddannelsen 

 

Eventkoordinator:
Målet med uddannelsen til eventkoordinator er, at den uddannede kan deltage i kreativ ideudvikling og planlægning samt gennemførelse af oplevelser/events. Uddannelsen udbydes kun i Københavnsområdet samt i Kolding (CPH WEST, EUC Nord, IBC International Business College) 

Læs mere om Eventuddannelsen

Godkendelsesskema og vejledende praktikplaner for Eventuddannelsen 

Sådan ansætter man en HK-elev

Sådan ansætter man en HK-elev

Her finder I en række redskaber, som kan forenkle ansættelsen af en HK-elev.

Tringuide: processen til en HK-elev
I tringuiden kan I få overblik over de skridt, I skal igennem, når I overvejer at få en HK-elev og når I har besluttet jer.

Download: 
Tringuide

Information om løn- og ansættelsesvilkår for HK-elever findes i overenskomsten mellem HK Privat og DEA for medlemmer af BL 2020-2023
Find overenskomsten hos Dansk Erhverv

Rekruttering: Tjekliste til elevopslag (rekruttering)
Tjeklisten kan hjælpe til at få alle relevante informationer med i stillingsopslaget.

Download: 
Tjekliste 

Ejendomsservicetekniker-elever

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en erhvervsfaglig uddannelse, der nærmest er skræddersyet til den almene sektor.

 

Uddannelsen indeholder adskillige fag, der er relevant for det daglige arbejde med driften af boligområderne. Ved at opkvalificere gruppen af ejendomsfunktionærer til ejendomsservicetekniker kan den enkelte boligorganisation spare penge på sigt, da behovet for at benytte eksterne håndværkere m.fl. bliver mindre. 

 

Find relevante links herunder omkring hjælp til uddannelsesaftaler og oplysninger, om både ejendomsserviceteknikeruddannelsen og andre erhvervsfaglige uddannelser.

Ejendomsserviceteknikker.dk

SUS Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

ESL elevfond

ESL-Elevfonden støtter elevpladser for unge under 25 år, som tager erhvervsuddannelsen som ejendomsservicetekniker.

Når en boligorganisation indgår en uddannelsesaftale med en elev under 25 år, kan arbejdsgiveren opnå et årligt tilskud på 50.000 kr. fra ESL-Elevfond i de 3 år og 3 måneder, som uddannelsen varer.

Tilskuddet udbetales bagudrettet, hvilket vil sige, at første års tilskud først tilfalder boligorganisationen efter ca. 1 år.

NYT: Fra 1. januar 2024 er det også muligt at få tilskud til ejendomsserviceteknikerelever mellem 25 og 28år.

ESL og Dansk Erhverv/BL har besluttet at igangsætte et foreløbig 1-årigt forsøg fra 1. januar 2024, hvor der gives tilskud til elever mellem 25 og 28 år efter følgende regler:

  • tilskuddet til elever mellem 25 og 28 år kan maksimalt udgøre 1 rate dvs. kr. 50.000 uanset forløbets varighed.
  • tilskuddet til elever mellem 25 og 28 år indgår ikke i den udmeldte ramme på tilskud til 3 henholdsvis 2 elever, men kommer ud over dette antal.
  • den foreløbige ramme udgør kr. 500.000 dvs. tilskud til 10 aftaler.

 

Link til ansøgningsskema: ESL Elevfond

 

Kontakt Marianne Kragh, hvis der opstår spørgsmål: mar@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6187.

 

Oprettelse: 30.10.2018 | Sidst opdateret: 06.02.2024

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild


Søger du bolig? - Klik her