Løbende opfølgning på krav og aftaler

Hvis sociale klausuler eller partnerskaber skal levere konkrete resultater i form af uddannelse og beskæftigelse på byggesagen, er det afgørende, at I som bygherrer følger og fastholder fokus på indsatsen. En god måde at strukturere opfølgningen på er gøre praktikpladser/uddannelse og beskæftigelse til et fast punkt på dagsordenen på alle bygherre- og byggemøder.

"Praktikpladser" skal på dagsordenen på alle bygherre- og byggemøder.

 

Forslag til hvad punktet bør berøre:

 1. Hvor mange timelønnede er beskæftiget på byggesagen lige nu?
 2. Hvor mange lærlinge har I på byggesagen(entreprenører) lige nu?
 3. Hvor mange ledige i støttet beskæftigelse er der på byggesagen lige nu?
  Her tænkes på ledige, der er i en form for beskæftigelses- eller opkvalificeringsforløb på byggesagen.
 4. Har I (entreprenører) brug for/ plads til at ansætte lærlinge (via erhvervsskolen) eller ledige (via jobcentret)?
 5. Hvordan går det med de lærlinge/ledige I allerede har på byggesagen?
 6. Er der nogen særlige udfordringer?
  Entreprenørerne skal hjælpes, hvis de oplever nogle udfordringer.
 7. Er der nogen gode historier?
  Her drøftes mulighederne for bl.a. at skabe positiv presseomtale.

 

Har I defineret faste lærlingeårsværk i udbud og kontrakt, kan I nøjes med at følge op på, om entreprenørerne lever op til deres forpligtelser.

 

Løbende optælling

Det anbefales, at I løbende registrerer antallet af praktikanter, så I hele tiden har overblik over, om indsatsen forløber, som den skal. Hvis I ved, hvor mange praktikanter der er, kan I bedre holde hinanden op på jeres fælles målsætninger, og I har klar dokumentation, såfremt I bliver spurgt om antallet af praktikanter på jeres byggeplads.

I Bygherrerforeningens dimensioneringsredskab finder I også et skema til løbende registrering og opfølgning 

 

Oprettelse: 19.11.2020 | Sidst opdateret: 12.08.2021

Sideansvarlig: Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her