Praktikpladser på byggesagen - Hvem kan hjælpe?

Erhvervsskolerne                        
Erhvervsskolen er en afgørende samarbejdspartner, når det handler om at skabe lærepladser på byggesagen.

Et lærlingeforløb er den praktiske del af en erhvervsuddannelse til fx murer, tømrer, anlægsgartner eller elektriker. En erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg tager typisk 3-4 år, men der er mange muligheder for at sammensætte et lærlinge forløb af kortere eller længere varighed.

På alle erhvervsskoler er der ansat opsøgende konsulenter, der skal hjælpe eleverne med at finde lærepladser, hjælpe med papirarbejdet i forbindelse med en lærlingeaftale og godkende praktikvirksomheder.

Kort over tekniske skoler i Danmark

 

Jobcenter            
Jobcentret er en afgørende samarbejdspartner, hvis I ønsker at skabe muligheder for beboere i afdelingen, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet i forbindelse med byggesagen.

Hvis I lægger vægt på, at der skabes muligheder for de beboere i afdelingen eller kommunen, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet og har brug for jobtræning, skal I kontakte det lokale jobcenter.

Her kan det være en mulighed at indgå aftaler om, at byggevirksomheden i samarbejde med kommunen sikrer f.eks. virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller andre former for aktivering. I udsatte boligområder er det også en mulighed at indgå aftaler om ferie- og fritidsjobs til de unge i boligområdet især i forbindelse med større renoveringer og helhedsplaner.

Find det lokale jobcenter

 

Øvrige samarbejdspartnere
Der kan være nogle lokale aktører som er afgørende for en succes i netop jeres indsats. Eksempelvis:

Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Det lokale UU-Center har til opgave at vejlede unge under 25 år om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv.

Lokale projekter med godt kendskab til afdelingens beboere såsom fritidsjobindsats, fædregrupper, pigeklubber osv.

Oprettelse: 19.11.2020 | Sidst opdateret: 14.12.2022

Sideansvarlig: Rikke Lønne

Søger du bolig? - Klik her