BL og Dansk Erhverv

Her kan du se, hvad det betyder for dig, at BL nu er medlem hos Dansk Erhverv og finde kontaktpersoner.

Billede af Bbygn05

Dansk Erhverv - hotline: 
3374 6400
(åben alle hverdage 08.30 - 16.30)

Fra årsskiftet er BL blevet medlem af Dansk Erhverv.


BL’s medlemmer kan nu benytte sig af Dansk Erhvervs mange rådgivningstilbud og nyhedsbreve.

For at udnytte de mange tilbud i medlemskabet er det vigtigt, at centrale personer i medlemsorganisationerne bliver oprettet som bruger og tilmelder sig de nyhedsbreve og evt. kurser, som er relevante. Læs her om oprettelse.


Med indmeldelsen kan BL’s medlemmer fortsat trække på Lars Schmidt og Kent Kilsgaard Andersens store viden om boligorganisationernes forhold. Som noget nyt følger dog også adgang til en række fageksperter inden for ansættelsesret, arbejdsmiljø, HR og ledelse og meget mere.

 

Herunder kan du finde en foreløbig oversigt over de ressourcepersoner, som medlemmer af BL’s medlemmer nu har glæde af.

 

Find kontaktpersoner i menuen herunder for hvert af fagområderne.

Kontakt Dansk Erhverv

Kontakt Dansk Erhverv

Hotline til Dansk Erhverv: Tlf: 3374 6400 (åben 08.30 - 16.30)

 

Lars Schmidt, 3374 6194 / 2888 1945, lsc@danskerhverv.dk

Kent Kilsgaard Andersen, 3374 6070 / 5373 1558 kka@danskerhverv.dk

Ansættelsesret

Ansættelsesret

Ansættelsesret

Alle virksomheder møder spørgsmål og udfordringer i forhold til medarbejderne. Dansk Erhverv har advokater og jurister, der alle er eksperter i ansættelsesret. De rådgiver om alt i relation til forholdet mellem virksomheden og medarbejderen. Med et telefonopkald til deres hotline har du nem

og hurtig adgang til professionel rådgivning. Dansk Erhverv hjælper bl.a. med:

 

* At udforme lovlige kontrakter, så du undgår at skulle betale en godtgørelse for mangelfuld kontrakt.

* At besvare en lang række spørgsmål om opsigelse under sygdom, manglende lægeerklæring, indhentning af helbredsoplysninger, psykisk sygdom, deltidssygdom, § 56-aftaler, fleksjob osv.

* At forebygge, så du ikke mister refusion af dagpenge på grund af medarbejderens fejl.

* At anke kommunens eventuelle afslag på refusion.

* Rådgivning ved opsigelse og bortvisning. Det er vigtigt at håndtere disse situationer korrekt, så virksomheden undgår at skulle betale godtgørelse for usaglig opsigelse eller erstatning for uberettiget bortvisning.

* Overblik over de komplicerede regler om barsel og ferie.

* Rådgivning om at undgå diskrimination på grund af alder, køn, handicap, religion eller etnisk oprindelse m.v. Reglerne om diskrimination er gyldige fra indrykning af jobannoncen til beslutningen om, hvem der skal ansættes og opsiges.

* Oplysning om reglerne, når du skal ansætte udlændinge.

* Orienterer om ny lovgivning, nye domme og nye værktøjer.

* Personalehåndbøger.

* At omsætte nye regler og love til den praktiske hverdag.

* Tilbyder kurser og godmorgen-/gå hjem-møder, hvor du får opdateret viden på det ansættelsesretlige område.

Hotline til Dansk Erhverv: Tlf: 3374 6400 (åben 08.30 - 16.30)

Du kan tilmelde dig Dansk Erhvervs nyhedsbrev om personalejura her 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven udstikker de overordnede krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet og stiller krav til både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Som arbejdsgiver/virksomhedsleder har du det overordnede

ansvar for arbejdsmiljøet i virksomheden. Dansk Erhverv hjælper dig med at leve op til kravet om, at arbejdsforholdene til enhver tid er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Dansk Erhverv rådgiver blandt andet om:

 

* Fortolkning af arbejdsmiljølovens krav.

* I forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, så I har mulighed for at sikre jer, at forholdene er i orden, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

* Eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet og tager den juridiske klagesagsbehandling.

* Ledelsens rolle i arbejdsmiljøorganisationen om opgaver og konflikter.

* Planlægning og udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering, arbejdspladsbrugsanvisning og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

* Oprettelse af den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation samt klarlægning af opgaver og ansvar.

* Samt tilbyder deltagelse i åbne kurser om arbejdsmiljø.

 

Kontaktperson:

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef

3374 6178 / ark@danskerhverv.dk

 

Du kan tilmelde dig Dansk Erhvervs nyhedsbrev om personalejura her

HR og ledelse

HR og ledelse

HR og ledelse

Dansk Erhverv understøtter medlemsvirksomhedernes forretningsudvikling og mål gennem virksomhedsspecifik rådgivning om HR og ledelse. Derfor tilbyder Dansk Erhverv rådgivning inden for:

* Rekruttering: Dansk Erhverv hjælper dig med sparring og inspiration til at gennemføre en professionel rekrutteringsproces fra A-Z. Det vil sige fra afdækning af den strategiske kompetenceprofil på kandidaten, over jobsamtalen til onboarding.

 

* Ledelsesudvikling: Med målet om at fastholde og udvikle ledere inden for rammerne af medlemsvirksomhedens strategi, yder Dansk Erhverv rådgivning og undervisning i ledelsesudvikling med fokus på blandt andet: Ledelsesretten og generel personaleledelse, Ledelse af forandringer,

 

* Ledelse og motivation, Åbne og virksomhedstilpassede lederudviklingsforløb.

 

* Lederens samtaler: Dansk Erhverv hjælper med at udvikle lederens færdigheder i at gennemføre samtaler med medarbejderne, hvad enten det handler om udvikling eller opsigelse. Dansk Erhverv rådgiver og underviser i forberedelse, gennemførsel og opfølgning på samtaler, herunder blandt andet: Ansættelsessamtalen, MUS, Feedback-samtaler, herunder anerkendende og adfærdskorrigerende samtaler, advarselssamtalen og opsigelsessamtalen.

 

* Personalehåndbøger og -politikker: Få hjælp til at fastlægge retningslinjer for virksomhedens kort- og langsigtede personaleledelse. Dansk Erhverv rådgiver om at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Det sker med udgangspunkt i personalejuridiske, arbejdsmiljømæssige samt HR- og ledelsesmæssige forhold. Herudover har Dansk Erhverv en række standarder for f.eks. ryge-, alkohol-, sygefraværs- og trivselspolitik.

 

* Nedbringelse af sygefravær: Der kan være en betydelig økonomisk gevinst for den enkelte virksomhed ved at stille skarpt på medarbejderes sygefravær. Dansk Erhverv har mange års erfaring med projekter om at nedbringe sygefravær. Dansk Erhverv yder virksomhedsspecifik rådgivning til de medlemsvirksomheder, som vil sætte et projekt i gang om at nedbringe sygefravær

 

* Stresshåndtering Få bedre trivsel og mindre stress i virksomheden. Dansk Erhverv rådgiver og underviser i at forebygge og håndtere stress.

 

Kontaktpersoner

Tina Buch Olsson

Chefkonsulent

3374 6762

tbo@danskerhverv.dk 

 

Jens Telsen

Chefkonsulent

3374 6016

jte@danskerhverv.dk 

Du kan tilmelde dig Dansk Erhvervs nyhedsbrev om personalejura her

Erhvervsjura

Erhvervsjura

Hvad gør du, hvis der opstår en konflikt med en leverandør eller kunde? Og har du styr på reglerne for markedsforlig? Dansk Erhverv interesserer sig for erhvervspolitik og dermed også for de juridiske rammebetingelser, virksomhederne driver deres forretning under. Hos Dansk Erhverv er erhvervsjura ikke kun et spørgsmål om politik. Som international erhvervsorganisation er Dansk Erhverv vant til at besvare spørgsmål inden for gængse erhvervsjuridiske discipliner som f.eks. køberet, konkurrenceret, persondata, erhvervslejeret, immaterialret markedsføringsret, samt reglerne for offentlige udbud

 

Dansk Erhverv:

* Hjælper Full-Service - og Arbejdsgivermedlemmer med at tilpasse Dansk Erhvervs standardkontrakter til virksomhedens behov på enten dansk eller engelsk.

* Deltager i et vist omfang i møder med eksterne parter som repræsentant.

* Varetager dine interesser i tilfælde af, at din agenturkontrakt måtte blive opsagt eller ønskes opsagt på ekspertniveau.

* Fører dine agentursager for de danske domstole.

* Tilbyder virksomhedsspecifikke kurser om markedsføringsregler.

 

Kontaktperson:

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef, advokat

3374 6109  svp@danskerhverv.dk

 

 

Du kan tilmelde dig Dansk Erhvervs nyhedsbrev om erhvervsjura her

Søger du bolig? - Klik her