Arbejdsmiljø

I alle virksomheder skal arbejdsmiljøarbejdet varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige medarbejdere.

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven – det vil sige sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ledelse og medarbejdere har også pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. 


Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsledere og medarbejdere, og på samme måde har arbejdsledere og medarbejdere pligt til at deltage i samarbejdet. 


Samarbejdet skal skabe rammerne for både de daglige og de mere strategiske arbejdsmiljøopgaver.


Hos Dansk Erhverv finder du information om de væsentligste temaer inden for arbejdsmiljø, herunder om APV, arbejdsmiljøorganisationer, arbejdsskader, fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø mv.

Læs mere om temaerne på Dansk Erhvervs hjemmeside


For mere information om hvem der skal tælles med i opgørelsen over antallet af ansatte, hvad der er henholdsvis arbejdsmiljøgruppernes og arbejdsmiljøudvalgets opgaver samt hvem der kan stemme til valget og stille op som arbejdsmiljørepræsentant i Dansk Erhvervs pjece Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen.

OBS: Hvis du ikke kan folde emnerne ud nedenfor, skal du give samtykke til cookies. Vi arbejder på problemet.

 

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde

Skal I have en arbejdsmiljøorganisation? På alle virksomheder med mere end 9 ansatte skal der være en arbejdsmiljøorganisation i mindst et niveau. Hvis der på jeres virksomhed er mere end 34 ansatte skal jeres arbejdsmiljøorganisationen være i to niveauer.


En arbejdsmiljøorganisation i et niveau består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper, hvori der indgår én valgt arbejdsmiljørepræsentant og én udpeget arbejdsleder.


En arbejdsmiljøorganisation i to niveauer består af en eller flere grupper samt et eller flere udvalg. Hvis I har mere end 2 arbejdsmiljøgrupper, vælger henholdsvis jeres valgte arbejdsmiljørepræsentanter og jeres udpegede ledere i blandt sig hvem der skal indgå i udvalget. Hvis jeres arbejdsmiljøorganisationen kun består af 1-2 grupper, vil samtlige medlemmer indgå i udvalget.


For mere information om hvem der skal tælles med i opgørelsen over antallet af ansatte, hvad der er henholdsvis arbejdsmiljøgruppernes og arbejdsmiljøudvalgets opgaver samt hvem der kan stemme til valget og stille op som arbejdsmiljørepræsentant på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Besøg af Arbejdstilsynet

Besøg af Arbejdstilsynet

Alle virksomheder med medarbejdere kan få besøg af Arbejdstilsynet. Læs på Dansk Erhvervs hjemmeside, hvordan du bedst forbereder dig på et tilsynsbesøg.

Arbejdsskader

Arbejdsskader

Arbejdsskader dækker både over arbejdsulykker og erhvervssygdomme. På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du få information om hvornår der er tale om en arbejdsskade, hvad dine forpligtelser er som arbejdsgiver, hvordan du anmelder, og hvordan du forsikrer dine medarbejdere.

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Du har som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at dine medarbejdere ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø er karakteriseret ved enten direkte eller indirekte at være knyttet til den enkeltes arbejdsforhold. Det vil sige, at forholdet typisk har sit udspring i arbejdsprocessen, arbejdsmetoden, de anvendte produkter eller de fysiske rammer for udførelsen af arbejdet.

Læs meget mere om psykisk arbejdsmijø på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Fysisk arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø

Arbejde med løft og anden manuel håndtering skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at arbejdet udføres forsvarligt i overensstemmelse med reglerne, og at dine medarbejdere, som udfører arbejdet, er instrueret i at udføre det forsvarligt. Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås. Hvis det ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger, der imødegår risikoen.

Få vejledning om, hvordan du som arbejdsgiver overholder dine forpligtelser i forhold til at skabe de rigtige rammer for det fysiske arbejdsmiljø på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Gode råd om stress

Gode råd om stress

Stress er bekosteligt, energidrænede og skaber ineffektivitet på arbejdspladsen. På Dansk Erhvervs hjemmeside, kan du få gode råd om, hvilke ledelsesmæssige overvejelser du kan gøre dig, og hvordan du kan ruste virksomheden til at forbygge og håndtere belastende situationer, så de ikke udvikler sig til stress.

Gode råd om mobning

Gode råd om mobning

Dansk Erhvervs hjemmeside kan du downloade en pjece, som giver gode råd om, hvordan en virksomhed kan forebygge mobning, og hvordan virksomheden kan håndtere aktuel mobning på arbejdspladsen.

Gode råd om forandringsledelse

Gode råd om forandringsledelse

Dansk Erhvervs hjemmeside, kan du downloade en pjece, som gennemgår en metode, som du som leder kan bruge i din forberedelse af forandringsprojekter. Metoden er en hjælp til implementering af de forandringer, som man har besluttet sig for at gennemføre i virksomheden.

Gode råd om arbejdspladsvurdering - APV

Gode råd om arbejdspladsvurdering - APV

Arbejdspladsvurderingen (APV) er et værktøj, der giver overblik over virksomhedens arbejdsmiljø og dermed også muligheden for at sætte målrettet ind over for eventuelle arbejdsmiljøproblemer til gavn for den generelle sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Dansk Erhvervs hjemmeside kan du downloade en vejledning til at udarbejde en APV.

Kontaktperson hos Dansk Erhverv

Kontaktperson hos Dansk Erhverv

Juridisk Hotline mail: hotline@danskerhverv.dk eller tlf: 3374  6400

Trine Lykke Loughran
Chefkonsulent

M. +4541870808
T. +4533746598
tll@danskerhverv.dkOprettelse: 17.02.2021 | Sidst opdateret: 22.09.2023

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild

Søger du bolig? - Klik her