Ansættelse og opsigelse

BL har udarbejdet en række skabeloner og vejledninger til i forhold til ansættelse og opsigelse.
Billede af Copenhage.jpg

Ansættelseskontrakten er virksomhedens ansvar

Alle medarbejdere og ansatte i en virksomhed skal have en ansættelseskontrakt.

 

Det er virksomhedens ansvar, at der er udarbejdet en skriftlig ansættelseskontrakt til alle ansatte.

 

BL's arbejdsgiverfunktion har udarbejdet en række skabeloner og vejledninger til ansættelseskontrakter til direktører, inspektører, administrativt personale og ejendomsfunktionærer.

 

Find og download forskellige eksempler på ansættelseskontrakter herunder. 

Ansættelse af inspektører

Ansættelse af inspektører

Ansættelse af administrativt personale

Ansættelse af administrativt personale

Find vejledninger og regler omkring opsigelse

Få overblik over de mest almindelige regler i forbindelse med opsigelse og afskedigelse.

Arbejdsretlig vejledninger

Find og download andre arbejdsretlige vejledninger her. 

Oprettelse: 30.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild

Relatede spørgsmål og svar

Ansættelse af ejendomsfunktionærer

Spørgsmål

Afdelingsbestyrelsen er gjort bekendt med, at gårdmændene har en ”blanco check” til at ansætte alle de vikarer de lyster. Der er pt. ansat 9 personer, og det er umuligt at se at der overhovedet bliver lavet noget. Der synes at være en fuldstændig vanvittig arbejdsdeling, og vi mener at kunne dokumentere, at alt havearbejdet vil kunne udføres af en enkelt person.

Kan vi i afdelingsbestyrelsen ændre på situationen?

Svar

Af normalvedtægterne fremgår, at afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Dette indebærer, at arbejdsgiverfunktionen reelt ligger hos ledelsen, som dermed også har ansvaret for at arbejdet udføres forsvarligt.

 

Hvis det opleves at arbejdet ikke udføres som forudsat, må I som afdelingsbestyrelse gøre ledelsen/administrationen opmærksom herpå evt. ved direkte henvendelse eller på et afdelingsmøde. Det er herefter op til ledelsen/administrationen at vurdere, om der er behov for at foretage ændringer.

Se alle

Søger du bolig? - Klik her