Kommunesamarbejde

Individuel rådgivning til boligorganisationer og kommuner.

Billede af Article Mørk Blå

Kommunerne har, sammen med boligorganisationerne, det overordnede ansvar for, at de almene boliger drives bedst muligt og i overensstemmelse med de gældende regler.

Med revisionen af formålsbestemmelserne i almenboligloven i 2010 er det præciseret, at forpligtelserne til at opfylde lovens formål påhviler boligorganisationerne og kommunen i et samarbejde. De nye samarbejdsformer stiller krav til både boligorganisationer og kommuner.

 

Vi tilbyder individuel rådgivning til BL's medlemmer og til kommuner. Vi hjælper gerne boligorganisationen med:

 

  • Generelle forberedelser til styringsdialogen
  • At finde boligorganisationens muligheder for at stille krav/ønsker til kommunen
  • At finde en samarbejdsform som sikrer, at man i praksis får en ligeværdig styringsdialog

 

Vi er vi altid til rådighed med information om pristilbud på muligheder og løsninger.

 

Samarbejde i kommunerne

BL's styrings- og strukturudvalg har op til implementeringen af styringsdialogen undersøgt hvilke samarbejder der er mellem boligorganisationerne indbyrdes og mellem boligorganisationerne og kommunen.

 

Erfaringerne er beskrevet i KL's/ BL's pjece "Styringsdialog" der er udgivet i 2010 til alle BL og KL medlemmer, som inspiration forud for de lokale initiativer til styringsdialog.


Hent pjecerne:
Styringsreformen - det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner

Styringsdialog - et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationerNedenfor vil man kunne finde eksempler på organisering, aftaler, kommissorier, samarbejdsprojekter. Nogle er omfattende og konkretet beskrevet, mens andre har mere karakter af hensigtsklæringer og rammer.

Under alle omstændigheder vil der kunne findes inspiration til et strukturet samarbejde inden for de enkelte kommunegrænser i materialet.

København

København

Københavns kommune og boligorganisationerne i BL's 1. kreds har indgået en omfattende rammeaftale. Aftalen er implementeret i en række delorganisationer med hvert sit sigte, og arbejdet i organisationen er allerede indledt.  

Download aftalen her

Odense

Odense

I Odense er der udarbejdet en aftale om et boligstragisk samarbejde, der har som mål at forbedre samarbejdet på alle væsentlige områder, hvor almene boliger er involveret. Der er klart fokus på de sociale sider af det almene boligarbejde. 

Download aftalen.

Helsingør

Helsingør

Dokumentet fra Helsingør er et oplæg til byrådet om organisering af samarbejdet mellem boligorganisationer og kommunen. Der er overvejende fokus på det boligsociale område. 

Download oplæg.

Fredericia

Fredericia

Et eksempel på organisationsdiagram, som er drøftet mellem boligorganisationer og kommune. Der er endnu ikke iværksat konkrete initiativer i strukturen. 

Download eksempel.

Vejle

Vejle

Et meget omfattende samarbejdsprojekt kaldet "Boliv Vejle". Boliv Vejle har som mål at koordinere samarbejdet på såvel det boligpolitiske som det boligsociale område i Vejle kommune. Det er et omfattende projekt, som allerede har kørt i nogle år. 

Download samarbejdsprojekt "Boliv Vejle".

Skive

Skive

Forslag til Skive byråd om en organisatorisk model for samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen. Modellen har fokus på det boligsociale område, men også andet kan drøftes. Forslaget er vedtaget.

Download forslag.

Rødovre

Rødovre

Beskrivelse af "Fællesrepræsentationen for almene boligorganisationer i Rødovre kommune". Beskrivelsen vedrører boligorganisationernes indbyrdes samarbejde. Der lægges op til, at alle boligpolitiske emner kan behandles, og at Fællesrepræsentationen er forhandlingspart overfor kommunen. 

Download beskrivelse.

Ikast-Brande

Ikast-Brande

Beskrivelse af målsætninger og organisering for samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen. Modellen tager overvejende udgangspunkt i at lægge remmer for styringsdialogen, men der lægges også op til, at drøfte rammer for andre typer af samarbejde.

Download beskrivelse.

Silkeborg

Silkeborg

Oplæg til kommunen fra boligorganisationerne i Silkeborg. Oplægget fokuserer på såvel det boligsociale som det boligpolitiske område, og peger på en lang række konkrete samarbejdsområder. Oplægget er endnu ikke tiltrådt af Silkeborg kommune. 

Download oplæg.

Albertslund

Albertslund

Kommissorium for boligkoordinering i Albertslund kommune. Kommissoriet tager udgangspunkt i behovet for at sikre styringsdialogen. Der sættes mål og rammer for stort set alle berøringsflader mellem boligorganisationer og kommune, og der gives forslag til en konkret organisering af arbejdet.

Download kommissorium.Oprettelse: 02.10.2019 | Sidst opdateret: 11.11.2019

Søger du bolig? - Klik her