Analyser: Tilfredshedsmålinger og evalueringer

Billede af Article Mørk Blå

Tilfredshed og evaluering er et strategisk værktøj

Ved brug af BL's analyser og trivselsmålinger får boligorganisationen input og anbefalinger til udvikling samt dokumentation til styringsdialogen.

 

Har organisationsbestyrelsen fokus på strategisk udvikling af boligorganisationen og drøfter man det interne samarbejde?

Hvad synes beboerne om at bo i boligområdet og hvad med indflytningen, servicen og fraflytningen?

Er medarbejderne så tilfredse, at de kan fastholdes?

 

Vi tilbyder vores medlemmer spørgeskemaer indenfor følgende områder:

Standard bestyrelsesevaluering

Standard bestyrelsesevaluering

For at være en velfungerende og effektiv organisationsbestyrelse, er det afgørende at få fokus på eget arbejde og kigge 'ind i bestyrelsen' med bestyrelsens egne øjne.

 

En bestyrelsesevaluering er et redskab, der kan hjælpe enhver bestyrelse til at bruge tiden på de centrale områder, som er en forudsætning for en veldreven boligorganisation. 

 

I evalueringen vil der være fokus på det helt centrale for gruppen, 'at kunne samarbejde' og på det strategiske arbejde, men også på bestyrelsens samlede kompetencer, eksterne snitflader og ikke mindst, på samarbejdet mellem bestyrelsen og den administrative ledelse.

Vi har udarbejdet et spørgeskema, som bestyrelsesmedlemmer udfylder individuelt og efterfølgende behandler kollektivt, som én samlet besvarelse. Ved gennemgangen af resultaterne af evalueringen får hele bestyrelsen et indblik i, hvordan man som gruppe bedømmer arbejdet og de forudsætninger, der er lagt i arbejdet.

 

Vi anbefaler at man ved gennemgang af evalueringens konklusioner, bruger tid på at drøfte de udviklingsområder, bestyrelsen selv peger på i evalueringen og at man på den baggrund retter blikket mod de forhold, der kan styrke og forbedre bestyrelsens arbejde og samarbejde.

 

Download standard bestyrelsesevaluering

Standard beboeranalyse

Standard beboeranalyse

Den bedste markedsføring af boliger får man ved tilfredse beboere og deres gode omtale af boligerne og afdelingerne. Men hvordan kan man vide, om beboerne er tilfredse og hvad de kan ønske sig anderledes, hvis ikke man spørger dem direkte.

 

Med et spørgeskema kan der spørges præcist til de ting, man ønsker svar på. Det vigtigste er at få svar på områder, man som afdeling eller som boligorganisation kan handle på og dermed ændre.

 

En undersøgelse af beboernes tilfredshed er desuden et afgørende bidrag til styringsdialogen.

Med vores standardspørgeskema til beboere, måler vi på den enkelte beboers tilfredshed med standarder inde og ude og med fællesfaciliteter. Derudover måler vi, hvad beboeren mener om den hjælp og service, der tilbydes ved personlig henvendelse, ved besøg på boligorganisationens hjemmeside eller i breve og beboermateriale. Endelig spørges til trygheden i området og til, hvad det hele betyder for den enkeltes trivsel som lejer.

 

Download standard beboeranalyse

Standard medarbejderanalyse

Standard medarbejderanalyse

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse er en oplagt mulighed for at indhente idéer, anbefalinger og fokuspunkter, når organisationen skal kvalitetsløfte og effektivisere arbejdsgange, ydelser og service.

 

Med indlagt ledervurdering og fokus på relationer indbyrdes mellem kolleger, giver denne temperaturmåling den øverste ledelse mulighed for at handle kollektivt, i forhold til at optimere tilfredsheden blandt medarbejderne.

 

Medarbejdertilfredshed bør være en del af en organisations strategiske mål om at sikre fastholdelse og rekruttering af de bedste medarbejdere.

 

Vi tilbyder vi et standardspørgeskema, som indeholder spørgsmål om medarbejderen selv, om relationer mellem kolleger, om nærmeste leder og om den øverste ledelse.

 

Download standard medarbejderanalyse.

Standard indflytteranalyse

Standard indflytteranalyse

Lejernes første indtryk af boligorganisationen, servicen og boligen skabes ved indflytningen. Spørgsmålet er om boligorganisationen allerede der viser forkerte takter, eller om lejernes helhedsindtryk danner grundlag for tilfredshed.

 

Med vores standardspørgeskema til indflyttere, måler vi på den enkelte indflytters tilfredshed med boligens standard, med brevkorrespondance samt den personlige kontakt og servicen generelt i tilknytning til indflytningsperioden.

 

Download standard indflytteranalyse.

Standard fraflytteranalyse

Standard fraflytteranalyse

Flere gætter sig frem, mens andre ønsker at kende svarene.

 

Hvorfor fraflytter lejerne deres boliger? Og er der noget, man i boligorganisationen kan gøre, for at modvirke tendens til fraflytninger og måske tomme boliger?

 

Med vores standardspørgeskema til fraflyttere, måler vi på den enkelte fraflytters oplevelse af servicen, den skriftlige kontakt og generelle kommunikation fra boligorganisationen i perioden efter fraflytteren har sagt boligen op.

 

En  sådan undersøgelse af fraflytternes tilfredshed er desuden et afgørende bidrag til styringsdialogen.

 

Download standard fraflytteranalyse.

Derudover tilbyder vi bistand til

  • Introduktionsbreve, dataindsamling og databehandling
  • Forskellige former for afrapportering
  • Konsulentbistand ved præsentation af resultater og efterfølgende processer

 

Målinger kan gennemføres elektronisk pr. mail, via telefoninterviews eller postalt.

 

Benchmarking med egne resultater og med andre i sektoren:

  • Alle data opsamles i en database ejet af BL. Derved sikres fuld anonymitet for den enkelte boligorganisations egne data, som ikke vil være offentligt tilgængelige.
  • Én samlet database giver mulighed for at benchmarke egne resultater over tid og at benchmarke med andre. Benchmarking leveres i forbindelse med køb af analyser og rapporter.
  • Vi er altid til rådighed med information om pristilbud på muligheder og løsninger.

Oprettelse: 08.10.2019 | Sidst opdateret: 07.07.2021

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild

Søger du bolig? - Klik her