BL-bestyrelsesuddannelse

- i samarbejde med CBS Bestyrelsesuddannelserne

På BL-bestyrelsesuddannelsen får man dybdegående viden og erfaring om de væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, man møder som bestyrelsesmedlem.  Undervisning samt diskussioner i grupper (som agerer som bestyrelser) og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer, rådgivere fra Kromann Reumert og EY m.fl. 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til alle, der sidder i organisationsbestyrelsen i en almen boligorganisation eller -administration og som er ambitiøse i forhold til at få udviklet sine professionelle bestyrelseskompetencer og udfordret sin bestyrelsespraksis.

Ønsker man at deltage på uddannelsen skal man skriftligt beskrive egen bestyrelseserfaring og motivation i bestyrelsesarbejdet. 

Metode

Undervisningen er bygget op omkring erfaringsbaserede cases fra den almene boligsektor samt inddrager best-practice og cases fra andre offentlige og private selskaber. Forløbet består af fire undervisningsdage samt en netværksdag med direktørdebat og sparringsgrupper.

Oprettelse: 04.08.2022 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her