Sammen mod 2020

Billede af Article Mørk Blå

I 2016 vedtog 3B en ny strategi med udgangspunkt i beboerdemokratiet. Sammen har beboere, bestyrelser og medarbejdere skabt et visionsbillede.

En strategi kan være et abstrakt projekt for mange; for 3B var det derfor vigtigt at involvere mange parter i strategien, så den blev håndgribelig og nærværende, og så beboere, bestyrelser og ansatte i 3B kunne føle ejerskab for strategien. Mere end 200 mennesker endte med at være involverede i processen.

 

3B valgte en innovativ og nyskabende måde at gribe strategien an på, hvor involvering på tværs, sammenhængskraft og et visuelt udtryk var grundelementerne. Ud fra dette blev der skabt en visionstegning og en fælles fortælling, der viser den fremtidige retning for 3B. Udover at strategien bygger på engagement og ejerskab, er den desuden derfor nem at kommunikere.

 

Beboerinddragelse

3B valgte en bred involvering af beboerne og bestyrelser i skabelsen af den nye strategi for netop at give en stor ejerskabsfornemmelse for beboerne samt en større forståelse for hinanden. Beboerne blev inviteret til møder i de lokale fællesskaber og på tværs, hvor organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne, lederne og medarbejderne alle stod som eksperter. Det var centralt for 3B at sikre en god inddragelsesproces, hvor alle stemmer blev hørt, og alle input behandlet.  Denne samskabelsesproces gav ny viden, og det skabte mulighed for at lære nyt om hinanden og det brede fællesskab. Den beboerprægede proces har for 3B bidraget uundværligt til strategien og er samtidigt noget, som alle boligselskaber nemt kan gøre brug af.

 

Udover større forståelse, har projektet også skabt større sammenhængskraft blandt beboere og medarbejdere. Ved at skabe et fælles udgangspunkt har man også skabt en fælles historie, der viser vejen frem og giver mulighed for at handle på vegne af og sammen med fællesskabet. Feedback fra deltagerne har da også været, at det har været interessant og lærerigt at arbejde sammen med beboere fra andre afdelinger og medarbejderne.

 

Der blev afholdt en stor workshop undervejs i processen, hvor der ud over involvering også var inviteret beboere som eksperter i et ekspertpanel. De skulle tale om det at være beboer og det at bo alment. Deres fortællinger sammen med eksterne oplægsholdere, der også skulle tale om det at bo alment, bidrog til ny viden og større sammenhængskraft hos deltagerne. Processen var en mangfoldig deltagelsesproces, og implementeringen af strategien fortsættes i samme spor. Det sker blandt andet gennem opgavegrupper, hvor beboere, medlemmer af 3B’s bestyrelser og medarbejdere sammen skal skabe nye innovative løsninger til konkrete udfordringer.

 

Visionsbilledet

Resultatet af processen med udarbejdelse af strategien blev et visionsbillede (som du kan se øverst i artiklen), der har et politisk stærkt udtryk. Det udtrykker hvordan 3B og deres beboere ønsker at præge deres omverden, til glæde og gavn for vores beboere, bestyrelser og medarbejdere. Samtidig har 3B holdt et særligt fokus på både økonomien, miljøet og det sociale under organisationsudviklingen. Gennem kombinationen af beboerinvolveringen samt et overordnet blik udadtil gennemsyrer fællesskab og engagement indholdet i både visionen og flere af de fremadrettede mål. Derfor skaber det endelige resultat retning, inspirerer bredt og giver værdi til 3B og samfundet.


Visionsbilledet giver anledning til dialog. I og med at der bliver skabt kendskab og holdninger til projektet, giver det også lyst til handling fra et fælles udgangspunkt. Det indbyder til samtale om en fælles fremtid, alle har lyst til at være en del af. Man kan dykke ned i billedet og arbejde med den del, man synes giver værdi netop lokalt. Det er ganske unikt at have en strategi, der er så nærværende og mangfoldig, at mange forskellige kan og har lyst til at bidrage til løsningerne mod målet - og ikke kun den øverste ledelse og få medarbejdere.

Hvad der startede som et blankt stykke papir, er nu blevet til et bysamfund med en vision, fire mål og tre værdier, som der skal arbejdes ud fra henimod 2020. Dette skaber et rigtig godt udgangspunkt for at kunne nå hen mod den fælles vision: Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber. 

 

 

Oprettelse: 07.10.2019 | Sidst opdateret: 11.10.2019

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her