Fællesskab og frivillighed

Billede af Article Mørk Blå

Med støtte fra VELUX FONDEN har DAB startet en treårig indsats der har til formål at udvikle civilsamfundet i den almene sektor.

Målet her er at styrke det lokale fællesskab i afdelingerne og udvikle nye for metoder administrationen i DAB til at bakke op om aktive beboere og beboerdemokrater, der før en indsats for fællesskabet. Projektet Fællesskab & Frivillighed er bygge top om en peer to peer-metode, hvor beboere og beboerdemokraters erfaringer med fællesskab i boligafdelinger administreret af DAB bruges som afsæt for videre læring og inspiration til fælles gavn for beboere såvel som administration.

 

 

I samarbejde med 75 boligafdelinger har Fællesskab & Frivillighed sat fællesskabet på dagsordenen i den kontekst, hvor det har givet mest mening for afdelingen. Fremgangsmåden betyder, at alle afdelinger både kan bidrage med løsninger og få ny inspiration fra andre afdelinger til forskellige måder, hvorpå man kan igangsætte beboeraktiviteter og styrke fællesskabet. Derudover har indsatsen bidraget til læring i DAB samt udvikling af metoder til at bakke op om de beboere, der gør en indsats for fællesskabet.

 

Projektet inddrager beboerne som eksperter ved at sprede de gode måder at gøre tingene på fra én afdeling til den næste gennem række aktiviteter, som DBA understøtter. Her kan der f.eks. være tale om temaaftener, kruser og DAB’s Frivilligdag.

 

Der er desuden blevet udviklet såkaldte ”forårspakker” i 2017 med materiale og vejledninger, der hjælper beboerne godt i gang med nye aktiviteter. I DAB arbejder bestyrelseskonsulenterne videre med samtalekort, der hjælper til med at få snakken blandt beboerne i gang på møder.

 

Endelig er der via artikler i DAB’s publikationer samt gennem vidoer og dabbolig.dk skabt en kommunikationsplatform, hvor beboere kan hente inspiration og læse om tiltag i andre boligafdelinger.

 

Beboerdemokrater og aktive beboere har på mange forskellige måder givet sig i kast med beboeraktiviteter og frivillige initiativer, der er med til at styrke fællesskabet og bekæmpe ensomhed.

 

De 4 temaer

Denne viden samles inden for fire temaer med fokus på, hvordan en lille indsats gør en stor forskel. De fire temaer er:

 

  1. Få flere med: Simple metoder, der gør det nemt og sjovt for andre at tage del i fællesskabet.
  2. Fællesskaber på tværs: Værktøjer der styrker solidaritet og sammenhængskraft i boligafdelingen.
  3. Gang i fællesfaciliteterne: Måder hvorpå man kan bruge afdelingens faciliteter til gavn for fællesskabet.
  4. Fællesskab & Renovering: Måder at bevare og fremme fællesskabet ved renoveringer.

 

Disse skaber afsæt for at sprede idéer på tværs af afdelinger til gavn for både aktive beboere, beboerdemokrater og ansatte. Beboere oplever, at det er sjovt, hyggeligt, og at der nogle gange ikke skal så meget til for at fremme fællesskabet i afdelingen. Beboerdemokrater oplever, at de møder nye sider af beboerne og får flere med i aktiviteterne. Indsatsen har formået af skabe en ramme, hvor både aktive beboere, beboerdemokrater og ansatte sammen udvikler fællesskaberne i afdelingen, dels ved at give de gode erfaringer videre fra afdeling til afdeling, og dels ved at dele de gode erfaringer på temaaftener, repræsentantsskabsmøder og DAB’s Frivilligdag.

 

Gennem dette har både beboerdemokrater og aktive beboere givet sig i kast med beboeraktiviteter og frivillige aktiviteter på mange forskellige måder dog alle med henblik på at styrke fællesskabet og bekæmpe ensomhed i boligafdelingen.

 

I boligafdelingen Carlso i Rødovre er beboerne begyndt at mødes til en skab og en kop kaffe; idéen til nabokaffe fik de på DAB’s frivilligdag sammen med to krus netop til formålet. Skovparken i Køge har i samarbejde med Fællesskab & Frivillighed og en ihærdig egenindsats stablet et fællesskabet på benene som ifølge formanden ikke har eksisteret før. Derudover oplever de ansatte i DAB mere levende og sjove møder i det formelle beboerdemokrati gennem brugen af samtalekort.

 

Videoer fra projektet

Fredagsfest i Lundtofteparken

I denne video kan man følge det efterhånden traditionsrige arrangement i Lundtofteparken, hvor beboerne dyster i fodbold. Tidligere har det været politiet, der har stillet op til en intens kamp, men i 2016 var det politikernes tur til at stille op på banen, under overskriften ”Brug bolden, slå en politiker – i fodbold”.

 

Beboerrevyen i Ellemarken

Hvert år i uge 43 får lokale og landets politikere en kærlig hilsen fra revyen i Ellemarken, Købe. Omkring 40 frivillige er med til at stille forestillingen op både på og bag scenen. Revyen blev startet omkring 10 år siden og er så vellykket, at de er begyndt at hjælpe andre afdelinger med at komme i gang med deres egne revyer.

 

Juletræsfest i Rødovre

Juletræsfesten i Grantoften er en tradition, der efterhånden går 40 år tilbage. For hvert år er der stødt kommet flere og flere deltagere – og frivillige – og i dag lyder deltagertallet på det årlige arrangement på Grantofteskolen på 700 gæster.

 

Bustur

Omkring 30 beboere fra Allerød almennyttige Boligselskab havde meldt sig til en fælles bustur, hvor formålet var at styrke fællesskabet i afdelingen. Turen gik omkring Sydhavnen og videre ud mod Ørestaden for at ende i Dragør, hvor der var frokost, alt imens en guide fortalte om alt det nye byggeri, der skyder op overalt i København.

 

DAB’s frivilligdag 2015

Hvert år afholder DAB en frivilligdag, som er en temadag med inspiration, aktiviteter og workshops, som alle omhandler fællesskabet i boligafdelingerne. Deltagerne er beboere, som med deres egen frivillige indsats er med til at styrke dette ved at igangsætte og drive aktiviteter i deres afdeling.

Oprettelse: 07.10.2019 | Sidst opdateret: 11.10.2019

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her