Effektiv drift - det beboerdemokratiske afspekt

Billede af Article Mørk Blå

Slagelse Boligselskab har udviklet et ambitiøst projekt, som har resulteret i 3 nye modeller for drift.

Projektet har handlet om at skabe en 360-graders driftsmodel. Originalt var projektet tænkt som et organisatorisk projekt og ikke udelukkende som et ledelsesprojekt med fokus på økonomi.

 

Det endelige projekt har inddraget både medarbejdere, beboerdemokrati og eksterne aktører. Projektet blev forankret i selskabet som led i arbejdet med en kombineret visions-, strategi- og handleplan i 2017. Først blev den besluttet af et repræsentantskab, og efterfølgende blev beboerdemokrater og medarbejdere også inddraget i analysearbejdet. Til slut blev den endelige driftsmodel besluttet af repræsentantskabet.

 

 

Fra start til beslutningstidspunkt har projektet inddraget beboerdemokrater i form af repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Gennem hele processen har der været lagt vægt på transparens for alle, hvilket har givet stor anerkendelse fra repræsentantskabet. Beboerdemokraterne har givet udtryk for, at arbejdet med projektet, har givet dem større forståelse for, hvordan driften er skruet sammen, både økonomisk og fagligt. Dette har skabt stor værdi for beboerdemokraterne, som glæder sig til at følge implementeringen af den endeligt besluttede driftsmodel.

 

Som resultat af denne inddragelse har boligselskabet helt konkret kunnet se en forhøjet interesse for beboerdemokratiet, med bl.a. et langt større fremmøde på det årlige repræsentantskabsmøde og relaterede temadage.

 

Beboerinddragelse

Netop dette projekt har fra start af været forankret i repræsentantskabet, idet projektet blev ”bestilt” af dem, så at sige. Slagelse Boligselskab inviterede alle beboerdemokrater til at tage del i sparringsgruppen og dannede derefter en overordnet sparringsgruppe bestående af beboerdemokrater, administrative medarbejdere, driftsmedarbejdere og repræsentanter fra samarbejdspartnerne HedeDanmark og Skel.dk. Denne samlede organisering resulterede i større gennemsigtighed for beboerdemokraterne.

 

Inden beslutningsoplægget blev fremlagt på repræsentantskabsmødet, blev repræsentantskabet inviteret til en temadag, hvor projektet blev drøftet og kvalificeret. Den endelige driftsmodel blev besluttet på repræsentantskabsmødet. 

 

Beboerdemokraterne har derved haft mulighed for at være med i hele forløbet eller blot i beslutningsfasen efter eget ønske. Det har givet større mulighed for beboerdemokraterne at vælge at deltage – og hvornår. Dette kan være en stor kvalitet, at kunne være med i dele af et projekt, og dermed ikke være helt udelukket, fordi man ikke nødvendigvis har tid til at deltage under hele forløbet.

 

Dette har også givet beboerdemokraterne større ejerskab overfor den endelige driftsmodel. Det betyder bl.a. at de har haft bedre mulighed for at agere ambassadør og inddrage og fortælle øvrige beboere om projektet. Det giver beboerdemokraterne merværdi i deres beboerdemokratiske arbejde.

 

 

Oprettelse: 07.10.2019 | Sidst opdateret: 11.10.2019

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her