Digitalt beboerdemokrati

Billede af Article Mørk Blå

Fsb har i samarbejde med lokale afdelingsbestyrelser i to ungdomsboligafdelinger og en famlieboligafdeling udviklet og afprøvet digitale værktøjer samt fastlagt forretningsgange/mødekoncepter, som kan bruges til at afholde digitale afdelingsmøder.

Dette projekt blev igangsat med målet, at få flere med i beboerdemokratiet. Værktøjerne er blevet afprøvet i yderligere 18 fsb-afdelinger, og der foregår fortsat videreudvikling af de digitale værktøjer. Herunder kan du se, hvilke tanker fsb gjorde sig om projektet.

 

 

 

Disse værktøjer kan bruges af alle – enten som de er, eller tilpasset særlige forhold. I fsb er der tre forskellige mødekoncepter, en boligafdeling kan vælge. Fælles for dem er, at beboerne kan stille op til afdelingsbestyrelsen samt stille og debattere forslag på en hjemmeside inden afdelingsmødet.

 

  1. Afdelingsmøde med digital dialog

    Her kan beboerne på boligafdelingens hjemmeside stille op til afdelingsbestyrelsen samt stille og debattere forslag. Afdelingsmødet afvikles på normal vis, hvilket vil sige at beboerne kan stille f.eks. forslag og stille op til afdelingsbestyrelsen som sædvanligt.
  2. Afdelingsmøde med digital dialog og digital afstemning

    Dette er som et afdelingsmøde med digital dialog, men beboerne kan her også stemme på en hjemmeside. Afdelingsmødet afvikles på normal vis, bortset fra at beboerne ikke stemmer på afdelingsmødet. I stedet foregår afstemningen på hjemmesiden i 5 dage efter afdelingsmødet. Samtidigt kan der også stemmes pr. brev.
  3. Afdelingsmøde med digital dialog og digital afstemning samt afstemning på det fysiske møde

    Dette er som et afdelingsmøde med digital dialog, men beboerne kan her vælge at stemme enten på afdelingsmødet eller på en hjemmeside i 5 hverdage efter afdelingsmødet. Afdelingsmødet afvikles på normal vis, bortset fra afstemningen. Der kan også her stemmes pr. brev i 5 hverdage efter afdelingsmødet.

 

De digitale værktøjer øger deltagelsen og styrker derved beboerdemokratiet. Værktøjerne gør, at beboere, der ikke kan eller har lyst til at møde op til det fysiske afdelingsmøde, kan deltage hvor og hvornår, det passer dem. Samtidig tages der højde for, at de digitale værktøjer ikke passer alle: det fysiske afdelingsmøde afholdes stadig, møde-materialet omdeles til alle, og beboerne kan stille op og fremsætte forslag til afdelingsbestyrelsen på sædvanlig vis.

 

Efter implementeringen af dette system oplevede fsb, at flere beboere end tidligere har deltaget digitalt i afdelingsbestyrelsen. Der er stillet flere forslag, og stemmeprocenten er steget væsentligt fra et snit på cirka 30% til helt op til 56%. fremmødet til det fysiske afdelingsmøder har været nogenlunde det samme som før, der blev holdt digitale afdelingsmøder.

De digitale værktøjer

Ved at afholde digitale afdelingsmøder har beboere mulighed for at give deres mening til kende og stemme om forskellige punkter på dagsordenen, også selv om de ikke er fysisk til stede på afdelingsmødet. Dermed kan en større beboergruppe få indflydelse.

 

De digitale værktøjer skal ikke opfattes som et fravalg af samvær og den personlige kontakt, som faciliteres af afdelingsmøderne, men som et supplement til det eksisterende. Derfor mødes afdelingens beboere fortsat til et fysisk afdelingsmøde, og den sociale del af beboerdemokratiet er bibeholdt for dem, der ønsker at deltage i det.

 

Det appellerer især til de unge beboere, der er en gruppe, som kan være svær at få involveret i beboerdemokratiet. Her kan de digitale værktøjer være med til at gøre det attraktivt både at deltage i bestyrelsesarbejdet og i beboerdemokratiet generelt. Samtidig har fsb erfaret, at en del ældre beboere godt kan se det smarte i det digitale beboerdemokrati og i at bruge en hjemmeside i forbindelse med afdelingsmødet. De fleste ældres bekymringer om systemet forsvinder, når de først bliver præsenteret for det på computeren; langt de fleste kan sagtens finde ud af det, og dem der har problemer kan få hjælp og motivation dertil.

 

Værktøjerne har også medført, at flere har stemt om de forslag, der er stillet. Det betyder, at flere har kendskab til, hvad der foregår af forskellige aktiviteter i afdelingen, og dermed måske også har mere lyst til at involvere sig.

 

Ønsker man, at flere involverer sig i beboerdemokratiet, så gør de meget brugervenlige værktøjer det let for lokale kræfter og ildsjæle at gå i spidsen for et projekt med digitalt beboerdemokrati. Efter fsb’s erfaringer fungerer det bedst, hvis der er nogle engagererede beboere eller afdelingsbestyrelser, som tager ejerskab for de digitale værktøjer.

Oprettelse: 07.10.2019 | Sidst opdateret: 16.03.2020

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her