Socialt ansvar og fællesskab

Det er indlejret i den almene sektors DNA.

Billede af Gellerup_ Toveshøj Iphone 004.jpg

Socialt ansvar og fællesskab for alle er kerneværdier i en almen boligorganisation. Det handler om at sikre billige boliger og fremme en varieret beboersammensætning. Der skal være boliger til alle, unge som gamle med og uden børn og forskellige typer af boliger af forskellige størrelser.

Boligorganisationen har en aftale med kommunen om anvisning af boliger til personer med akut boligbehov og/eller, som er socialt sårbare. Andelen er som udgangspunkt hver fjerde ledige bolig, men andelen kan være aftalt større eller mindre. I flere af kommuner er der indgået en fælles udlejningsaftale mellem boligorganisationerne. Læs mere her


Samtidig tager en almen boligorganisation hånd om sine beboere bl.a. ved at tilbyde boligsociale indsatser som fx ved at have fokus på ensomhed, arrangere aktiviteter med fokus på fællesskab for børn og unge, sikre beskæftigelsestilbud, lektiehjælp mv.
Læs mere om det boligsociale arbejde her


Anbefalinger

  • Drøft, hvordan boligorganisationen tager socialt ansvar
  • Styrk samarbejdet med kommunen
  • Giv plads til mangfoldighed
  • Understøt fællesskab i og på tværs af afdelinger, aldre, etnicitet mv.
  • Indgå partnerskaber med lokale samarbejdspartnere for at styrke indsatsen

Reglerne

Reglerne

”Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet” (LAB §6d).

Læs mere her

Oprettelse: 08.10.2021 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her