Samarbejde og dialog

Det har positiv indflydelse på en organisations værdiskabelse hvor velfungerende og samarbejdende en bestyrelse er. Samarbejde og dialog er fundamentet for at skabe forståelse og få opbakning til (nye) fælles mål – og det gælder både internt i organisationsbestyrelsen, i forhold til den administrative ledelse, beboerdemokratiet, beboere og omverden.

Sørg for at have fokus på at styrke et godt samarbejde og en god dialog. Det handler fx om:

 • Engagement - involvering og åbenhed for nyt
 • Aktiv lytning – skabe tillid og forståelse
 • Individualitet – plads til unikke erfaringer og synspunkter
 • Rummelighed – accept af forskellighed
 • Forståelse – skab en fælles forståelsesramme
 • Indflydelse – inddragelse i beslutninger


I skaber en kultur kendetegnet af samarbejde og dialog ved selv at bruge tid på det, være gode rollemodeller, have fokus på det ved rekruttering og sørge for at det ”belønnes”.


Spilleregler og mødekultur

Godt samarbejde handler om at spille hinanden gode, og det er nemmere, hvis man kender spillereglerne. Sørg for at I har en forretningsorden, som fx beskriver de formelle regler, tegningsret, habilitet, mødeaktivitet, kommunikation mv. Det er også en god ide at have et årshjul.


Det er på bestyrelsesmøderne der skal træffes vigtige beslutninger om aktuelle udfordringer og boligorganisationens udvikling. Jeres mødekultur er vigtig. Som bestyrelsesmedlem forventes du:

 • At komme til møderne
 • At prioritere mødeforberedelse
 • At deltage aktivt i drøftelserne
 • At være lydhør over for andres holdninger
 • At stille åbne, nysgerrige og kritisk reflekterende spørgsmål
 • At sige fra, hvis du ikke er enig
 • At fastholde en god tone
 • At være åben over for et kompromis – så beslutning kan omsættes til handling i organisationen
 • At være loyal over for de beslutninger bestyrelsen træffer – også når du ikke er enig


Forskning viser, at et velfungerende team er kendetegnet ved, at alle deltager aktivt OG at forholdet mellem argumentation og aktiv lytten er 1:1.

 

Oprettelse: 06.07.2021 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her