Samarbejde med omverdenen

De almene boligorganisationer er en væsentlig samfundsaktør. Mange forskellige aktører har interesse i organisationens virke – og boligorganisationen er afhængig af samarbejde med omverdenen.

Billede af Finlandsparken 066.jpg

”En million mennesker bor i almene boliger. 520 selvstændige boligorganisationer, med ca. 14.000 personer fuldtidsbeskæftiget, fungerer som mindre eller store virksomheder med til sammen 580.000 boliger fordelt på ca. 7.100 afdelinger. Sektorens omsætning udgør over 40. mia. kr.” 

De almene boligorganisationer er en væsentlig samfundsaktør, som mange forskellige aktører i og uden for boligsektoren har interesse i. Samtidig er boligorganisationerne afhængige af, at der er samarbejde med omverdenen, og der kan være fordele ved at indgå partnerskaber. Organisationsbestyrelsen og den administrative ledelse repræsenterer boligorganisationen i forhold til omverdenen. 

Anbefalinger

  • Kend boligorganisationens vigtigste interessenter
  • Sørg for at have løbende samarbejde og dialog med omverden
  • Deltag aktivt i BL’s kredsarbejde for at fremme den lokale interessevaretagelse
  • Indgå partnerskaber, der styrker jeres strategiske mål
  • Udarbejd en kommunikationspolitik
  • Formuler retningslinjer for samarbejdet med kommune, revisor, leverandører m.fl.

 

Boligorganisationens vigtigste samarbejdspartner er kommunen. I samarbejdet med kommunen er begge parter forpligtet til at indgå aftaler, som skal sikre, at de lovmæssige formål og målsætninger for boligorganisationen realiseres. Det sker i praksis ved, at der er pligt til som minimum at afholde en årlig styringsdialog. Læs mere her.

Reglerne

Reglerne

  • Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger…” og ”… i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i de enkelte boligområder med andre relevante parter” (LAB §6f)”.

 

  • Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen (Bkg. om normalvedtægterne §13).

Oprettelse: 07.07.2021 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her