Renovering og nybyggeri

Billede af Colourbox23145527

En almen boligorganisation fremtidssikrer boligudbuddet gennem renovering og nybyggeri by- og boligområder, skaber arbejdspladser og sikrer grøn omstilling.

I forbindelse med opførelse og renovering af almene boliger skal boligorganisationen tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler (LAB § 6c). Det er organisationsbestyrelsens ansvar, at boligerne kan lejes ud nu – og i fremtiden.


Organisationsbestyrelsen er bygherre samt juridisk og økonomisk ansvarlig for administration af byggesagen. Organisationsbestyrelsen godkender projektet. Der kan uddelegeres en angivet kompetence til byggeudvalget.


Organisationsbestyrelsen bør udforme strategi og politikker for organisationens byggeri. Hvor, hvor meget, til hvem og hvordan skal boligorganisationen bygge? Organisationsbestyrelsen skal derudover  tage stilling til fx ambitionsniveau, ønsket arkitektur, tilgængelighed, fællesarealer, grønne områder og miljømæssige bæredygtighed. Samtidig er det organisationsbestyrelsens ansvar at vurdere risici, fremme anerkendelsen af at der er behov, sikre fremdrift i processen, sikre beboerdemokratisk indflydelse og følge udviklingen i byggesagen nøje for at mindske risici og sikre et vellykket byggeri.


Anbefalinger

  • Sørg for at fremtidssikre boligudbuddet
  • Vær opmærksom på tidens trends, den demografiske udvikling i kommunen mv.
  • Formuler strategi og politikker for organisations byggeri
  • Vær sikker på at boligerne kan lejes ud nu og i fremtiden
  • Vær opmærksom på den efterfølgende vedligeholdelse, husleje og driftsøkonomi
  • Kommuniker løbende til alle interessenter og beboere
  • Varetage beboernes tarv – sørg for mindst mulig gene

Reglerne

Reglerne

”Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering af almene boliger tilstræbe af få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljømæssig og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådan niveau at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål.” (LAB §6c)

Med den grønne boligaftale i 2020 har boligorganisationen fået en bunden opgave med at sikre lærlingepladser og beskæftigelse på almene byggesager. Læs mere om det her

Spørgsmål til drøftelse

  • Nybyggeri – hvorfor, hvor, hvor meget, til hvem?
  • Renoveringer - hvor, hvornår, hvor meget?
  • Hvem kan der med fordel indgås strategiske samarbejder med?

Oprettelse: 07.07.2021 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her