Et stærkt beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er et unikt dansk foreningsdemokrati.

Billede af L7ynabyf

Beboerdemokratiet i de almene boligorganisationer er unikt. Det skal vi værne om. Konkret betyder det, at det altid et flertal af beboere, der træffer beslutninger lokalt i boligområdet og centralt i boligorganisationen.  Det anslås, at der er i det formelle beboerdemokrati er ca. 25.000 organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Samtidig er det kendetegnende, at der i de almene boligområder, er beboere der udfører mange timers frivilligt arbejde, som sikrer social sammenhængskræft og fællesskab i og på tværs af boligafdelinger.  


Det er organisationsbestyrelsens og den administrative ledelses ansvar at sikre opbakning og støtte til de frivillige og beboerdemokratiets arbejde for tryghed, trivsel og fællesskab i boligområderne. Det indebærer blandt andet, at der er klare rammer for beboerdemokratiets virke og løbende sker rekruttering til bestyrelserne.

Anbefalinger

  • Fortæl om det unikke danske beboerdemokrati
  • Støt op om beboerdemokratiet og de frivillige indsatser, der styrker fællesskabet
  • Sørg for inddragelse
  • Gør det kendt for alle, hvem der bestemmer hvad
  • Arbejd målrettet med rekruttering
  • Formuler klare retningslinjer for beboerdemokratiet og det frivillige arbejde
  • Vedtag forretningsorden for øverste myndighed, afdelingsmøde og afdelingsbestyrelser
  • Gør det nemt og fleksibelt at være med som frivillig og/eller beboerdemokrat
  • Få bred repræsentation og nye generationer med i beboerdemokratiet
  • Tilbyd introduktionsforløb og løbende uddannelse

Reglerne

Reglerne

”Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati” (LAB §6e).

Mere info og værktøjer

Oprettelse: 07.07.2021 | Sidst opdateret: 04.08.2022

Sideansvarlig: Nana Juul

Søger du bolig? - Klik her