Energi og forsyning

Vi har indgående kendskab til energimarkedet og forsyningslovene. Skal vi hjælpe din boligorganisation?

Billede af Artikel Klima (1)

BL tilbyder konsulentbistand inden for områderne energi og forsyning med fokus på de muligheder og regler som gælder særligt for de almene boligorganisationer.

Med en kombination af indgående kendskab til energimarkedet og forsyningslovene samt erfaring, indsigt og branchekendskab, står vi til rådighed med hjælp, undervisning og rådgivning.

Kontraktforhandlinger af el, gas og varme

Liberalisering af el og gasmarkedet har medført en rivende udvikling på energiområdet, med nye produkter og en række nye regler.

De mange produkt typer på el- og gas markedet og den hurtige udvikling i energimarkedet, gør det svært at gennemskue, hvad der er den rigtige løsning for boligorganisationerne. Kunderne kan ende med kontrakter, der er lukrative for energiselskaberne men dårlige for kunden.

I BL tilbyder vi rådgivning i forbindelse med kontrakter indenfor energi og forsyning og vi tilbyder at deltage i boligorganisationernes forhandlinger med leverandørerne. Vi overvåger markedet, er ajour med udviklingen og kan derfor tilbyde den korrekte og relevante rådgivning.

Vi er altid til rådighed med information om pristilbud på muligheder og løsninger.

Download produktblad

PDF Fil

Energi og forsyning

Download

Måling af el, vand & varme

BL's undersøgelser viser, at langt de fleste bygninger, bygget før 1990erne, har for mange stigstrenge til at det er rentabelt at etablere vandmålere. 

 

En konkret rentabilitetsberegning forudsætter, at besparelsen i vandforbruget holdes op imod alle relevante omkostninger. Det omfatter dels initialomkostningerne til installation af målere, herunder målerens pris, arbejdsløn, evt. kodning af fjernaflæsning mv., dels årlige driftsudgifter, som f.eks. udarbejdelse af vandregnskab hos tredjepart, indhentning af fjernaflæste data og omkostninger til måleteknisk kontrol og/eller udskiftning af måleren. 

 

BL har været i kontakt med en række medlemmer samt målerleverandører og vandforsyningsselskaber om vejledningen. En grov overordnet beregning af om installering af vandmålere er rentable bør indeholde en række forudsætninger.

 

Læs mere her.  

Solceller

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Vi understøtter, at boligorganisationen sikrer, at beboerne træffer det rigtige valg i forhold til behovet.


Vi sikrer desuden, at den løsning der vælges, overholder de krav og regler, der er forbundet med etablering af solceller i almene boliger. Vi er ajour med lovgivningen og udviklingen, og kan derfor tilbyde den korrekte og relevante rådgivning for vores medlemmer.

 

Læs mere her.

Oprettelse: 28.10.2019 | Sidst opdateret: 14.11.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her