Bæredygtighed

Bliv dygtigere til dialog og prioritering af bæredygtighed, når I skal renovere eller bygge nyt.

Billede af Artikel Klima (1)

Erfaringer med dialog om bæredygtighed i almene boligorganisationer har vist, at sådanne tager udgangspunkt i projektlederens og eventuelt bygherrerådgiverens viden om bæredygtigt byggeri, der varierer meget fra person til person.

Der er derfor behov for redskaber, der sikrer et fælles grundlæggende vidensniveau om bæredygtighed hos projektledere, bygherrerådgivere og beboerdemokrater i den almene sektor. 

Bæredygtighed i øjenhøjde

Nyt dialog- og prioriteringsværktøj gør det lettere for byggeudvalg at udarbejde certificeringer inden for bæredygtighed. 

 

Værtøjet hjælper med at:

 

  1. Konkretisere bæredygtighedsbegrebet ved at oversætte DGNB systemet til spørgsmål, der kan forstås af personer uden forhåndskendskab til bæredygtigt byggeri eller DGNB systemet
  2. Muliggøre en inddragende dialogproces og sikre en prioritering af bæredygtighedsmål for byggeprojekter i den almene sektor
  3. Muliggøre kommunikation af projektets målsætninger for byggeriets bæredygtighed og prioritering af disse.

 

Læs mere her.Oprettelse: 28.10.2019 | Sidst opdateret: 07.11.2022

Søger du bolig? - Klik her