Klimaindsatsen

Hele sektoren må stå sammen for at opfylde Danmarks klimaforpligtelser

Billede af Artikel Klima (1)

Klimaindsatsen i den almene boligsektor

Den almene sektor udgør cirka 20% af den samlede boligmasse i Danmark. Det betyder at vi har en kæmpe indvirkning på Danmarks fremtidige bæredygtighed og klimaindsats – og dermed mulighed for at løfte en stor del af Danmarks klimaforpligtelser.

 

Den almene sektor gør allerede nu en stor indsats for at bidrage til den positive udvikling, og vi har et enormt ansvar, som vi fortsat viltage på vores skuldre i fremtiden. På baggrund af vores mange boliger er bæredygtige renoveringer af eksisterende almene boliger altså en afgørende forudsætning for, at Danmark kan efterleve egne og internationale CO2-forpligtelser.

 

'Byggeriet spiller en stor rolle for miljø og klima. Det står alene for…

 

  • 40% af energiforbruget
  • 40% af materialeforbruget
  • 30% af den samlede affaldsmængde
  • 30% af drivhusgasudledningerne

 

Fastholdes renoveringsomfanget på 5,5 mia. kr. årligt, vil ca. 180.000 flere almene boliger af ældre dato blive renoveret op til nutidig energistandard. Denne store investering i vores fremtid skal vi alle i den almene sektor være med til at løfte og gøre endnu bedre.

 

Ligeså er det vigtigt, at vi i nybyggeriet konstant tænker på at integrere miljømæssige og innovative løsninger. Det kan vi bl.a. gøre ved at reducere kraftigt eller helt udfase forbrug af fossile energikilder,samt integrere løsninger medintelligent brug af regnvand, genbrug og affaldssortering m.v..

 

Hos BL – Kurser og Rådgivning vil vi være med til at løfte denne udvikling og hjælpe hele sektoren med at gøre klimaindsatsen endnu bedre. Dels så den enkelte afdeling kan spare på energien og dels for at sikre, at den samlede sektor lever op til det samfundsansvar, som ligger i den almene sektors DNA. Vi har unikke kurser og uddannelser som kan give boligorganisationerne den ballast det kræver at hjælpe med at løfte hele sektorens bæredygtige ansvar.

 

Boligorganisationerne vil ikke være alene om løfte ansvaret. BL har som interesseorganisation en samlet målsætning, der vil

 

  • Tydeliggøre den almene sektors erhvervsmæssige potentiale i forbindelse med Danmarks energimålsætninger.
  • Udnytte eksisterende relationer til erhvervslivet bedre i forhold til konkrete samarbejder inden for miljømæssig bæredygtighed.
  • Fremme bedre samarbejde med kommunerne omkring miljømæssig bæredygtighed for at udnytte potentialer i den forbindelse.
  • Fokusere på sammenhængen mellem bæredygtighed og andre vigtige dagsordener, som fx indeklima, sundhed, cirkulær økonomi og digitalisering.

 

Læs mere i BL’s målsætningsprogram 2018 – 2020

Læs mere om hvordan BL og den almene sektor arbejder med FN’s Verdensmål

Oprettelse: 28.10.2019 | Sidst opdateret: 19.03.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her