Article Lyseblå

Inspiration og værktøjer - Byg

Temaer fra BL der er relevante for arbejdet med energi, klima og miljø

Gode vejledninger og rapporter

Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - AlmenVejledning >

Projektet har til formål, at udvikle og afprøve forskellige metoder til at synliggøre beboernes forbrug overfor beboerne selv.

 

Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang - AlmenRapport >

De nye klimaudfordringer, de nye måder at håndtere regnvandet på, de nye samarbejdsrelationer og de nye regler på området, har udløst behovet for et vejlednings- og inspirationsmateriale til de almene boligorganisationer.

 

Energirenovering og ESCO i den almene boligsektor - AlmenRapport >

“Det er jo interessant, at vi med få ekstrainvesteringer i langt højere grad ville kunne fremtidssikre boligerne - set med klimamæssige øjneJesper Rasmussen, byggechef i Bo-Vest

 

Energi- og miljørigtig byggeri og drift - AlmenRapport >

Der er stort potentiale for energibesparelser i den almene boligmasse. En mere effektiv energiudnyttelse er en naturlig del af fremtidssikringen - og vil samtidig også kunne bidrage til de politiske mål om at nedbringe danskernes CO2-belastning af klimaet.

 

Industrialisering - AlmenRapport >

Udfordringen er stor. Det er potentialet til gengæld også. industrialisering kan føre til bedre, billigere og hurtigere renoveringer af almene boliger.

Oprettelse: 29.10.2019 | Sidst opdateret: 31.10.2019

Søger du bolig? - Klik her