Råderet

Få viden om lejernes muligheder for at forbedre og forandre boligen.

Billede af Article Rød

Lejernes muligheder for at forbedre eller forandre deres bolig er mange

Reglerne om råderet er i teorien få og enkle, men praksis viser at reglerne giver udfordringer. I den daglige administration dukker spørgsmål og overvejelser op om, hvordan boligorganisationen fx skal håndtere uanmeldte arbejder i forbindelse med et fraflytningssyn, sikre vedligeholdelsen af råderetsarbejderne, slå en streg og kigge fremad etc.

 

Vi tilbyder derfor et kursus, hvor medarbejdere, der arbejder med råderetsreglerne, kan blive klogere på de forhåndsregler, man bør tage i forbindelse med godkendelse af forbedrings- og forandringsarbejder.

 

Kursusindhold

  • Individuel råderet
  • Forskellen på forbedringer og forandringer
  • Vedligeholdelsen
  • Godtgørelse for forbedringer
  • Uanmeldte arbejder
  • Kig fremad -forslag til procedure
  • Kollektiv råderet

 

Praktisk information og pris:

Deltagerantal: max. 15 deltagere

Prisen for kurset (standardforløb på 4 timer) er 14.000 kr.

Hertil kommer transportomkostninger for konsulent (+ evt. overnatning)

Forløbet kan tilpasses efter rekvirentens ønsker. Prisen i den forbindelse skal aftales.

Boligorganisationen stiller lokaler og forplejning til rådighed.

 

Oprettelse: 04.11.2019 | Sidst opdateret: 29.06.2022

Sideansvarlig: Birgitte Foged Christensen

Søger du bolig? - Klik her