Effektiv drift

Råd og vejledning om mest mulig værdi for huslejekronerne.

Billede af Article Rød

Driften af de almene boliger skal være kendetegnet ved effektivitet og høj kvalitet i administration, drift og vedligeholdelse af bygningerne og boligområ­derne - til gavn for beboerne og samfundet.

Samtidig indebærer den almene model, at driftspersonalet kan være med til at skabe tryghed og fremme fæl­lesskabet i boligafdelingerne.

 

Målet med effektivisering af den almene sektor er derfor, at beboerne i de almene boligområder får mest muligt værdi for huslejekronerne – fornuftig kvalitet til den rigtige pris.

 

BL, KL og regeringen har indgået en aftale omkring effektivisering af den almene boligsektor i Danmark. Aftalen handler om at fremtidssikre almene boliger, med særligt fokus på at holde stigninger i huslejen nede for beboerne. Samlet set skal der spares 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Det svarer til ca. 8 % i alt på driften i forhold til regnskaberne i 2014.

 

Bliv inspireret af temarapport om effektiv drift i den almene sektor.

Optimeringsanalyse: Vi analyserer - I optimerer!

Der er fokus på at begrænse huslejeudviklingen. Men hvordan holder vi igen på huslejen uden at det går ud over kvalitet eller service? Hvordan kan der spares penge uden masseafskedigelser?

 

BL kan hjælpe med skabe et økonomisk overblik, der sikrer at du kan sætte ind på de rigtige områder, så du undgår at huslejerne stiger mere end pris- og lønudviklingen. 

 

Kom godt i gang
Det handler om at spare penge på den korte og den lange bane. Undgå at bruge tid på undersøgelser, der ikke giver effekt.

 

Vi tilbyder at gennemanalysere alle tilgængelige data for at finde de områder, hvor jeres boligorganisation ser ud til at kunne opnå besparelser. Vi starter i helikopterperspektiv for at finde de områder, hvor der er størst chance for at finde mulige besparelser. Læs mere her.

 

Se hvad optimeringsanalysen kan tilbyde her!

PDF Fil

Download produktfolder om optimeringsanalyse

Download

Afdelingsanalyse - vejen til bedre beslutninger

AfdelingsAnalyse er et værktøj der sikrer, at boligorganisationens ledelse får relevante informationer baseret på økonomi, udlejning og teknik og får synliggjort vigtige udviklingstendenser i boligafdelingerne.

 

Resultaterne fra afdelingsanalysen kan danne baggrund for en årlig drøftelse i bestyrelsen i forhold til de prioriteringer, som bestyrelsen skal foretage.

 

Med AfdelingsAnalysen får I et overblik til at træffe de rigtige beslutninger. Læs mere her.

 

Se hvad AfdelingsAnalysen kan tilbyde her!

Drift Benchmarking

Bliv klogere på driftsområdet i din boligorganisation og få mulighed for at optimere konkrete driftsopgaver på et troværdigt datagrundlag og med større detaljeringsgrad.

 

Drift Benchmarking er et præcist og operationelt benchmarking-værktøj for driftsområdet.

 

Med Drift Benchmarking får du mulighed for at sammenligne ressourceforbruget på en række forud definerede driftsopgaver med andre boligorganisationer. På den måde kan du prioritere og træffe beslutninger ud fra et solidt datagrundlag. Redskabet understøtter samtidig vidensdeling om driftsforhold og bedste praksis på området. Læs mere her.

Indkøb kan optimeres

Indkøb er et område hvor der er stort besparelsespotentiale for mange. Erfaring fra sektoren viser, at det er vigtigt at have en indkøbspolitik, et godt udbudsmateriale, at man har en central indkøbsansvarlig, og at de primære udgiftsbeslutninger træffes på organisationsniveau.

 

En indkøbspolitik specificerer procedurer omkring en organisations indkøb, fx at opgaver løbende skal i udbud, at organisationens indkøbsaftaler skal bruges i det omfang det er muligt og at der løbende skal laves priskontrol på leverandører.  Indkøb og udbud kan sikre konkurrence på pris, kvalitet, service og leveringstid, og betyder derfor mange fordele for beboerne.

 

Find flere informationer og gode råd til indkøbspolitik mm. her

Oprettelse: 04.11.2019 | Sidst opdateret: 12.02.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her