Bygningsdrift og vedligehold

Der er god økonomi i at vedligeholde bygninger og sikre en smart bygningsdrift.

Billede af Article Rød

Der er en lang tradition for bygningsdrift og vedligeholdelse i den almene sektor, hvor der er kort afstand mellem driftsaktiviteterne og brugerne. 

Boligorganisationerne har fokus på at skabe størst mulig værdi for huslejekronerne, men samtidig en overordnet strategi om at holde et så lavt huslejeniveau som muligt.

 

Det giver en generel udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige midler til drift og hensættelser til vedligeholdelse, der skal sikre bygningsmassen og friarealer mod nedslidning og generelt værditab.

Download hvidbogen

PDF Fil

Hvidbog om bygningsdrift

Download

Forvaltningsklassifikation og vedligeholdelse

Forvaltningsklassifikation er udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation er der udarbejdet en kontoplan for konto 115 og 116 i det almene byggeri. En kontoplan, som muliggør en rationel og præcis kontering, der tilgodeser ønsket om at anvende kontoplanen som et effektivt analyse- og styringsværktøj.

 

Vedligeholdelse kan opdeles i almindelig vedligeholdelse (konto 115) og planlagte og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 116).

 

Den almindelige vedligeholdelse (konto 115) omfatter de afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som udføres løbende (akut eller efter behov), når der konstateres svigt eller skade på dele af bygningsanlægget og dets installationer. Der må ikke henlægges til almindelig vedligeholdelse, hvorfor disse udgifter ikke er omfattet af henlæggelsessystemet.

 

Den planlagte vedligeholdelse omfatter fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme, men omfatter ikke moderniserings- og forbedringsarbejder, ligesom den heller ikke omfatter byggeskader, eller særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.Henlæggelsessystemet skal sikre, at der i fornødent omfang foretages opsparing til planlagt vedligeholdelse. Reglerne er beskrevet i kapitel 14 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

 

Læs mere om Forvaltningsklassifikation her.

Oprettelse: 04.11.2019 | Sidst opdateret: 12.02.2021

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her