Effektiviseringsindsatsen

Hele sektoren må stå sammen om effektiviseringsindsatsen

Billede af Article Rød

Effektiviseringsindsatsen i den almene boligsektor

Boligorganisationerne og BL har længe arbejdet med effektiviseringer af drift og administration. Med aftalen mellem BL, KL og Finansministeriet om at præstere en effektivisering på 1,5 mia. kr. frem til 2020 er der sat yderligere fokus.

 

Hos BL – Kurser og Rådgivning vil vi være med til at løfte denne udvikling og hjælpe hele sektoren med at gøre effektiviseringsindsatsen endnu bedre. Vi bør sammen i sektoren anskue effektivisering som en positiv mulighed for at udvikle drift og administration i vores sektor med et stadigt større fokus på modernisering, bedre service og muligheder for samdrift med henblik på lavere huslejer. Vi har unikke kurser og uddannelser som kan give boligorganisationerne den ballast det kræver at hjælpe med at løfte hele sektorens effektiviseringsansvar.

 

I BL har vi oprettet et DriftsNet til at opsamle og udbrede de bedste løsninger i sektoren og medvirke til en videreudvikling, hvor det er oplagt, og vi har afholdt mange seminarer for boligorganisationerne, både ansatte og beboere demokrater, hvor de får mulighed for at arbejde med konkrete mål. Der skal endvidere mere fokus på at inddrage løsninger fra andre brancher, som kan medvirke til at styrke driften og administrationen.

 

Boligorganisationerne vil ikke være alene om løfte ansvaret. BL har som interesseorganisation en samlet målsætning, der vil

 

  • Undersøge om der i lovgivningen er barrierer eller yderligere muligheder for effektiviseringer af den almene sektor.
  • Fokusere på potentialerne i digitalisering og automatisering.
  • Udvikle værktøjer til yderligere at understøtte, at arbejdet med effektivitet bliver en integreret del af driften.
  • Sikre, at boligorganisationerne vejledes og rådgives i at udvikle arbejdsgiverrollen.

 

Du kan hente meget mere konkret viden og inspiration på driftsnet.dk

 

Læs også hele BLs målsætningsprogram 2018-2020 her!

Oprettelse: 04.11.2019 | Sidst opdateret: 13.11.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her