Debatbog - de almene boliger

  

Billede af Debatbog De Almene

De unge beboerdemokrater - hvor er de henne?

Sådan lød titlen på et forsøgsprojekt, som Boligkontoret Danmark søsatte i 2012 med støtte fra det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter og Østifternes Fond for at afklare, hvad der skal til for at sikre et generationsskifte i beboerdemokratiet.

 

En undersøgelse gennemført af BL - Danmarks Almene Boliger i 2012 viste at

  • 81 % af alle organisationsbestyrelsesmedlemmer var over 50 år, blandt formændene er andelen 93%
  • 61 % af alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer var over 50 år, blandt formændene er andelen 77 %. Kun 1 % af afdelingsformændene var under 30 år.

Hvordan skabes et generationsskifte?

Forsøgsprojektet skulle undersøge baggrunden for de unges manglende deltagelse i beboerdemokratiet og undersøge, hvad der skal til for, at unge i højere grad vil deltage i det frivillige og beboerdemokratiske arbejde i almene boligafdelinger.

 

Projektet havde også til formål at udvikle og afprøve nye metoder og tiltag til at inddrage de unge i alderen 18-34 år.

 

Resultater og oplæg til debat

Med bogen ”De almene unge - en debatbog om generationskløften i beboerdemokratiet” præsenterer Boligkontoret Danmark resultaterne fra projektet og en række af de værktøjer, som projektet udviklede og afprøvede. Også den viden og erfaring, som kom frem undervejs i projektet, samt de udfordringer, der opstod, bliver fortalt. Samtidig tager bogen fat i debatten om beboerdemokrati, frivillighed og de generationsforskelle, som præger det frivillige arbejde i de almene boligområder i Danmark.

 

Klik på linket i boksen nedenfor, for at bestille et eksemplar af bogen hos Boligkontoret Danmark

Debatbog - De almene unge

Oprettelse: 15.09.2021 | Sidst opdateret: 22.08.2023

Sideansvarlig: Henrik Madsen

Søger du bolig? - Klik her