Afdelingsbestyrelsen - hvad er min rolle?

  

Billede af COLOURBOX39314585

Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne

Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til udføre afdelingsmødets beslutninger ift. afdelingens drift samt til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

Som medlem af en afdelingsbestyrelse skal man varetage alles interesser og målet er at få afdelingen til at fungere så godt som muligt.

Varetager beboernes interesser

Det er afgørende for atmosfæren i afdelingen, at afdelingsbestyrelsen har "fingeren på pulsen" og forsøger at sætte sig i de andre beboeres sted. Nogle beboere har måske vældig megen lyst til at deltage i det sociale liv og de fælles aktiviteter der udbydes, mens andre "bare" ønsker at bo og være i fred.

En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er at være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde

På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det årlige valgmøde i afdelingen er det normalt, at de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig og fordeler posterne (kasserer, sekretær etc.) mellem sig.

 

På den måde kan man lette arbejdet i bestyrelsen, men det enkelte medlem kan ikke derved afskrive sig noget ansvar.  Ansvaret hviler stadig på hele bestyrelsen.

Vil du vide mere?

Så kan du klikke på de to links i boksen nedenfor. Her finder du pjecen "Ny i afdelingsbestyrelsen", samt en række organisationsdiagrammer, som viser opbygningen i en almen boligorganisation. Du kan også tilmelde din afdeling et skræddersyet kursus til nye bestyrelsesmedlemmer fra BL - Danmarks Almene Boliger. Læs mere ved "Kurser og Uddannelse".

 

OBS: BL er ved at opdatere pjecen "Ny i afdelingsbestyrelsen". Derfor gør vi opmærksom på, at den nævnte 10-års vedligeholdelsesplan (se side 11) IKKE er opdateret jf. nuværende lovgivning. Nuværende lovgivning dikterer en 30-års vedligeholdelsesplan for afdelingen. 

Pjece: Ny i afdelingsbestyrelsen

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram

Skræddersyet kursus fra BL

Om værktøjet

Teksten på denne side er forfattet af BL - Danmarks Almene Boliger.

Pjecerne "Ny i afdelingsbestyrelsen" og organisationsdiagrammerne er udarbejdet af af BL - Danmarks Almene Boliger.

Oprettelse: 15.09.2021 | Sidst opdateret: 02.08.2023

Sideansvarlig: Henrik Madsen

Søger du bolig? - Klik her