Nybyggeri og renovering

Den almene bygherre er en pionér indenfor udviklingen af dansk boligbyggeri.

Billede af Artikel Byggeri

Det almene boligbyggeri bidrager aktivt til den danske boligmasse. Almene bygherrer går foran med at skabe attraktive boliger, effektive byggeløsninger, energieffektivitet, tilpasning til klimaforandringer og liv mellem boligerne. 

I den almene sektor bringer vi vores ældre almene boliger op til nutidige standarder via omfattende og ambitiøse renoveringer. Herigennem fremtidssikrer vi boligområderne og nedbringer energiforbruget i den eksisterende boligmasse.

Få gode idéer fra innovative renoveringsprojekter og nybyggeri og lær af de mange vigtige erfaringer!

Find dem hos www.almennet.dk

Nybyggeri

Det er den enkelte kommune, som beslutter og dermed giver tilladelse til hvert enkelt nyt byggeri af almene boliger. Det gælder således for de tre hovedtyper af almene boliger, nemlig familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Det almene nybyggeri opføres ud fra balancelejeprincippet og afspejler, at den almene sektor er nonprofit.

Læs mere om det almene nybyggeri og finansiering ved at klikke på guiden nedenfor.

Renovering

Almene boliger har generelt en god kvalitet. Siden den almene sektors start har der været fokus på at skabe gode boligbebyggelser, langsigtet holdbarhed og god økonomi. I dag er der fortsat stor opmærksomhed på vedligeholdelse og renovering, hvis der opstår alvorlige byggeskader eller behov for fornyelse. Den almene sektor betaler selv for sine renoveringer. Der er ingen offentlige støtteordninger som fx byfornyelse, nedrivningspuljer eller andet.

Læs mere om almene renoveringer og den unikke finansieringsmodel via Landsbyggefonden ved at klikke herunder.

Billige boliger og fremtidens bolig

”Billige Boliger” har været et centralt tema i boligpolitikken særligt i de store byer. Det skyldes, at der tilsyneladende er kommet en større gruppe af enlige med meget lav indkomst. Medvirkende faktorer har været kontanthjælpsloftet og andre justeringer af de sociale ydelser. De almene boligselskaber udvikler i disse år flere bud på, hvordan fremtidens almene bolig kan se ud, hvad enten den er til børnefamilien, skilsmissefamilien, den ældre single, den studerende eller flygtningen. Den almene storbybolig er kompakt og svarer på mange forskelligartede behov. En familie er ikke nødvendigvis en traditionel familie længere, og når man bor i byen, så er behovet for mange kvadratmeter ikke nødvendigvis så vigtigt, men fleksibiliteten er fx vigtigere.

Læs mere om billige boliger ved at klikke herunder.

Tilgængelighed til glæde for alle

Tilgængelighed i almene boliger drejer sig konkret om installation af elevatorer, indretning af køkkener og badeværelser, så der er plads til kørestol og gangstativ, indretning af adgangsveje uden trin m.v. Den almene boligsektor har igennem de sidste 10 år gjort næsten 10.000 ældre almene boliger tilgængelige for ældre og handicappede, hvilket uden sammenligning gør den almene sektor til landets største investor i at gøre boliger tilgængelige. Og det er sket uden en krone i tilskud fra staten.

De tilgængelige boliger betyder, at mange, især ældre mennesker, kan blive boende i deres lokalområde og samtidig forbedres arbejdsforholdene for de medarbejdere, som ofte skal assistere med personlig pleje. Toilet og bad er således blev gjort tilgængelige, og samtidig kan tilgængelighed i køkkenet betyde, at ældre og handicappede i højere grad kan være selvhjulpne.

Læs mere om tilgængelighed ved at klikke nedenfor.

Oprettelse: 29.10.2019 | Sidst opdateret: 04.05.2023

Sideansvarlig: Niklas Jarnit

Søger du bolig? - Klik her