IKT og digitalisering

Genvej til digitaliseringsgevinster og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i det almene byggeri.

Billede af Article Mørk Rød

Få lettet arbejdet med en IKT-rådgiver

Digitalisering eller informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan skabe stor værdi for byg- og driftsherren. Der er mulighed for store besparelser og effektivitet som kan opnås ved at udnytte de informationer, der genereres i bygge- eller renoveringsprocessen.

 

AlmenNet, Byggeskadefonden og Landsbyggefonden har udarbejdet en række dokument-paradigmer, som kan lette IKT-arbejdet i byggeprocessen og sikre, at der sker en hensigtsmæssig overgang fra opførelse til drift.

 

Dokumenterne er alle udarbejdet i simple åbne filformater – lige til at tilpasse den konkrete byggeopgave. Paradigmerne er forsynet med det viste bomærke, som kan udskiftes med logo for den aktuelle boligorganisation eller rådgiver.

 

Det hele starter med, at boligorganisationen indgår aftale med en ekstern, uafhængig rådgiver om IKT-rådgivning.

 

Læs meget mere om det her. 

Den digitale projekthåndbog

Den Almene Projekthåndbog er udviklet på initiativ Byggenetværk Jylland i samarbejde med erfarne projektledere og rådgivere samt AlmenNet, der varetager driften af den digitale platform.

 

Idéen med projekthåndbogen er at gøre almene byggeafdelinger i stand til at agere professionelt som bygherre med et godt overblik over byggeprocessen og at gøre opdateret materiale, der basalt er brug for i alle bygge-/renoveringsprojekter, let tilgængeligt.

 

Den almene projekthåndbog er tænkt som hjælp til selvhjælp, og erstatter ikke behovet for at byggeorganisationer råder over de rette kompetencer. Alle dokumenter i håndbogens bibliotek er opdaterede og kvalitetssikrede og dermed direkte anvendelige, men det er den enkelte byggeorganisations eller projektleders ansvar, hvordan dokumenterne anvendes i praksis.

 

Den digitale udgave af Den Almene Projekthåndbog er udviklet med støtte fra Landsbyggefonden i 2018.

 

Læs mere her

Oprettelse: 29.10.2019 | Sidst opdateret: 05.12.2023

Sideansvarlig: Niklas Jarnit

Søger du bolig? - Klik her