Fællesarealer og tryghed

Tips og redskaber til attraktive fællesarealer og tryghed.

Billede af Article Mørk Rød

Tryghed og gode fællesarealer er essentielt for at beboerne trives og at der skabes en positiv udvikling i vores almene boligområder.

I byer og boligområder er adgang til gode uderum ikke en selvfølge. Der kan være langt mellem parker og grønne åndehuller. Friarealerne i boligafdelingerne udgør et vigtigt supplement til de grønne tilbud, og boligbebyggelserne i Danmark bidrager med mange tusind kvadratmeter udeareal. 

 

Attraktive fysiske rammer er én af grundpillerne, når man skal fortælle ’den gode historie’ om sit boligområde. Gode uderum er en vigtig faktor, når man vil vende en negativ udvikling i et boligområde og gerne vil tiltrække og fastholde beboere.

 

Tryghed i boligområdet

Vore almene boligområder summer af liv. De danner rammen om et liv tæt på andre mennesker.

 

Der er legepladser og aktiviteter, driftspersonalet tager sig af alt det praktiske, og alle har mulighed for indflydelse på deres afdeling, hvis de ønsker det.

 

Når mange mennesker bor tæt sammen, kan der imidlertid opstå sociale spændinger og kulturelle konflikter som kan skabe utryghed. Hvis afdelingen desuden er præget af hærværk og graffiti, har mørke skumle stier og ødelagte legepladser, så øges følelsen af utryghed.

 

Få tips og praktisk vejledning til et trygt boligområde i AlmenNets publikation nedenfor.

Billede af BL_Gadehavegaard_101018_010.jpg

Indbydende fællesareal fra Gadehavegård.

Attraktive fællesarealer

Der er en stor signalværdi i, at boligafdelingen har flotte ankomstarealer. Sat på spidsen signalerer frodighed et overskud, hvorimod ensformige græsplæner, ukrudt og skrald signalerer lavstatus og manglende ressourcer.

 

Attraktive fysiske rammer er således en af grundpillerne, når man skal fortælle ’den gode historie’ om sit boligområde. Med andre ord betaler alsidige og stimulerende udearealer sig - det giver gladere beboere og boliger, der er lettere at leje ud.

 

Få tips og praktisk vejledning til flotte udearealer i AlmenNets publikation nedenfor.

Oprettelse: 29.10.2019 | Sidst opdateret: 05.12.2023

Sideansvarlig: Niklas Jarnit

Søger du bolig? - Klik her