Beboerkommunikation og genhusning

Hjælp til god beboerkommunikation og genhusning.

Billede af Article Mørk Rød

Beboerkommunikation i byggesager

Renoveringsprojekter og fysiske helhedsplaner involverer boligorganisation, beboere samt eksterne rådgivere og entreprenører. Fra idéfase over planlægning til udførelse, og med en række beboerdemokratiske milepæle undervejs.

 

En af nøglerne til et vellykket forløb er den gode beboerkommunikation.

 

Vi har sammensat en fleksibel pakke af rådgivningsydelser – der kan tilpasses jeres interne ressourcer og behov – så I er bedst muligt klædt på til at imødekomme beboernes behov for information. Brug os til at skabe klarhed omkring processer, sikkerhed for en vellykket beboerinddragelse og et godt samspil med tekniske rådgivere og entreprenører

Kommunikationstjek 

Kommunikationstjek 

Vi kan give jer et uvildigt og effektivt eftersyn af jeres kommunikationsplan, der sikrer jer det bedste fundament for en vellykket renoveringsproces, inden I sætter processen i gang.

 

Få et eftersyn af jeres kommunikationsplan! 

Beboerinvolvering er et nøgleord, når almene boliger skal renoveres. Dels er det et krav fra Landsbyggefonden, dels giver det god mening, at beboerne er en aktiv del af processen.

Få et uvildigt og effektivt eftersyn af jeres kommunikationsplan, der sikrer jer det bedste fundament for en vellykket renoveringsproces, inden I sætter processen i gang:

 • Vi gennemfører en kort og præcis analyse og kommer med en overordnet anbefaling til den plan, der skal sikre en bred beboeropbakning til jeres renoveringsprojekt.
 • Vi udpeger de kritiske kommunikations-
  opgaver
 • Vi kommer med bud på organisering af opgaverne (altså hvilke opgaver, har I selv ressourcer til at løse).

Kommunikationstjekket består af: 

 1. Møde med jer: møde med nøglepersoner hos jer (ledelse, byggeudvalg, evt. ekstern rådgiver).
 2. Analyse: vi gennemgår jeres nuværende plan for kommunikation, interne/eksterne ressourcer og sammenholder med målgruppe og renoveringsprojektet.
 3. Anbefalinger: vi udarbejder en kortfattet anbefaling, der kortlægger styrker/svagheder i jeres nuværende plan samt kommer med bud på tilpasning og forslag til forbedringer.

 

Pris: kr. 5.000,- (excl. moms/transportudg.)

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Vi kan hjælpe jer med, at få udarbejdet en kommunikationsplan, inkl. workshop med ledelse, byggeudvalg og involverede medarbejdere, der skaber en fælles forståelse for og forankring af kommunikationsopgaven.

 

En samlet plan skaber tryghed og klarhed!

 • Kender I jeres beboere? 
 • Hvad fylder i deres hverdag?
 • Hvad er de kritiske og vigtige budskaber? (fx husleje, genhusning)

Hvordan skal kommunikationsindsatsen sammensættes, så I rammer jeres beboere (møder, skriftligt materiale, web, sociale medier)?

Få udarbejdet en kommunikationsplan, inkl. kommmunikationstjek samt workshop med ledelse, byggeudvalg og involverede medarbejdere, der skaber en fælles forståelse for og forankring af kommunikationsopgaven.

Kommunikationsplanen indeholder kortlægning af interne/eksterne ressourcer, oplæg til organisering, konkrete bud på tiltag og tidsplan samt budget.

 

Fysisk helhedsplan

Er der tale om en fysisk helhedsplan, vil kommunikationsplanen typisk omfatte tre faser med egne primære fokusområder og indsatser

 1. Orientering og dialog frem mod ekstraord. afdelingsmøde.
 2. Stille periode i afdelingen (projektering, udbud mv.) kan skabe usikkerhed
 3. Renovering (information om byggeplads, fremdrift mv.)

 

 

Pris: kr. 18.000,- (excl. moms/transportudg.)

Beboerinvolvering

Beboerinvolvering

Vi giver hjælp til den beboerdemokratiske proces ved hjælp af en række velafprøvede mødeformer, der skaber de bedste rammer for dialog mellem beboere, boligorganisation og eksterne rådgivere.

 

Nye mødeformer bidrager til dialog og forståelse!

Vi hjælper den beboerdemokratiske proces sikkert på vej ved hjælp af en række velafprøvede mødeformer, der skaber de bedste rammer for dialog mellem beboere, boligorganisation og eksterne rådgivere.

 • Levende mødeledelse
 • Debat- og dialogmøder
 • Cafemøder

Ved at involvere en ekstern mødeleder og tænke i nye rammer for jeres informationsmøder vil I opleve, at de klassiske barrierer (og måske fordomme) mellem beboere, ledelse og rådgivere bliver brudt ned, og I får mulighed for at fokusere på dét, der betyder noget: Oplysning, dialog og forståelse for renoveringsprojektet.

 

Pris afhænger af omfang og behov.

Rullende redaktion

Rullende redaktion

Beboerkommunikation er meget mere end obligatoriske varslinger. Vi kan bidrage med redaktionelle ressourcer, der skaber klarhed og forståelse.

 

Fortæl de gode historier fra renoveringen!

Beboerkommunikation er meget mere end obligatoriske varslinger. Vi bidrager med redaktionelle
ressourcer, der skaber klarhed og forståelse. 


Vores kendskab til den beboerdemokratiske proces og forståelse for de trin, en renoveringssag skal igennem før, under og efter udarbejdelsen af en helhedsplan, gør os til en attraktiv samarbejdspartner, der kan hjælpe jer med at formidle
de komplicerede budskaber i et klart sprog, der er til at forstå.

 • Kortlægning af beboermålgruppen
 • Relevante kommunikationsplatforme
 • Udarbejdelse af artikler, information, video

Vi spotter og formidler historier fra beboernes hverdag, som i mange tilfælde er det råstof, der kan bidrage til at få positiv opmærksomhed omkring renoveringsprojektet og forebygge klassiske konflikter mellem beboere, boligorganisation og byggeledelse og entreprenører.

 

Pris afhænger af omfang og behov.

Genhusning

Genhusning under renovering er en kompliceret og krævende affære, og indebærer risiko for splid mellem beboere og administration. Det modsatte gør sig også gældende, og der er potentiale for i fællesskab at skabe en ny og stærkere boligafdeling.

 

Genhusning er et projekt i sig selv. Planlægning af et genhusningsforløb kræver derfor - som al anden projektledelse - en god organisatorisk forankring, tydelig kommunikation, struktur i projektledelsen samt ikke mindst respekt for situationen.

 

AlmenNet har udviklet en række vejledninger til genhusning, der baserer sig på erfaringer fra en række forskellige boligor­ganisationer. Der er ikke tale om en facitliste men praktiske værktøjer, hvor der kan hentes værdifuld viden fra konkrete genhusningsprojekter.

Oprettelse: 29.10.2019 | Sidst opdateret: 05.12.2023

Sideansvarlig: Niklas Jarnit

Søger du bolig? - Klik her