Psykisk sårbare beboere

I 2016 udarbejdede KL en analyse, som viste, at en stor andel personer med alvorlige psykiske sygdomme og misbrug bor alment, bredt fordelt i hele sektoren. Den generelle sundhedstilstand var også genstand for en undersøgelse foretaget af Statens institut for Folkesundhed, SDU, der bekræftede af almene beboere generelt har et sværere sygdomsbillede end den øvrige befolkning. At den almene sektor huser beboere med sociale og sundhedsmæssige udfordringer, er en del af sektorens formål – og når sektoren løser nogle boligsociale opgaver i denne forbindelse, opleves det af BL’s medlemsorganisationer stadig som en del af deres kerneydelse og som en del af det samfundsansvar sektoren har påtaget sig.

 

Vi ønsker

  • at fremme boligorganisationernes muligheder for at håndtere opgaven med at huse udsatte beboere på en bedre måde, for at sikre socialt og økonomisk velfungerende afdelinger/boligområder.
  • at understøtte samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer om udsatte beboere.
  • At sikre vores medlemsorganisationers adgang til viden og værktøjer ifm. med de udfordringer de kan møde med udsatte beboere.
  • at skabe politisk opmærksomhed omkring emnet, samt opmærksomhed om det samfundsansvar, som de almene boligorganisationer løfter ved at huse udsatte personer.

 

Herunder kan du finde:

  • Jura ifm. husordensovertrædelser og håndtering af disse
  • Skabelon til aftaledokument med kommunen om kontaktpersonsordning ( i word-format)
  • Pjece fra psykiatrifonden om netop husning af psykisk sårbare beboere.

 

I BL’s kursuskalender kan du finde aktuelle kurser og ERFA-arrangementet, herunder de der vedrører dette emne.

PDF Fil

Husordenovertrædelser - Vejledning til administrative medarbejdere

Download

Word Dokument

Kontaktpersonordning - Aftaleskabelon

Download

Fil

Sådan kan du gøre - Pjece fra Psykiatrifonden

Download
Søger du bolig? - Klik her