BL og KL samarbejde

BL og KL samarbejder om de udsatte boligområder

Fælles anbefalinger fra KL og BL

BL og KL indgik i 2015 en samarbejdsaftale. Formålet er en bedre kobling af kommunernes kernedrift og boligorganisationernes lokale arbejde som et middel til en løsning af udfordringerne i de udsatte boligområder.

 

Af aftalen fremgår det: ” KL og BL vil sammen arbejde for at udvikle og styrke denne kobling og bidrage med ideer til, hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde endnu tættere sammen. Der er rigtig mange ressourcer til stede i de udsatte boligområder, men også stadig store udfordringer at løse. Blandt dem er den lave beskæftigelsesfrekvens blandt beboerne og beboernes sundhedstilstand, som er væsentlig dårligere end i den øvrige befolkning.

 

Både sundhed og beskæftigelse er afgørende for det enkelte menneskes trivsel, og derfor har KL og BL valgt at sætte fokus på, hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde sammen om at styrke sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder. Det fælles arbejde har resulteret i en række anbefalinger og eksempler på indsatser til inspiration for kommuner og boligorganisationer”.

 

I foråret 2019 vil BL og KL på baggrund af parallelsamfunds-lovgivningen tage initiativ til et endnu tættere samarbejde. Mere information følger.

Dialogværktøj fra BL og KL

BL og KL opfordrer kommuner og boligorganisationer til at intensivere dialogen om ”Hvordan samarbejder vi om at give borgerne i de udsatte boligområder den relevante beskæftigelsesindsats?” og ”Hvordan når vi ud til borgerne med de relevante sundhedsindsatser?”.

 

Både kommuner og boligorganisationer har en stor interesse i at få flere borgere i udsatte boligområder ind på arbejdsmarkedet og forbedre deres sundhedstilstand. Det kan lykkes ved en fælles indsats, og der er store gevinster og synergieffekter at hente ved at forene kræfterne og udnytte de potentialer, som ligger i et tæt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. Derfor vil BL og KL med udgivelsen af dialogværktøjet "Dialog - om arbejdet med sundhed og beskæftigelse i udsatte boligområder" invitere kommuner og boligorganisationer til at intensivere den dialog, der allerede er godt i gang mange steder.


Dialogværktøjet er bygget op omkring en række spørgsmål, der kan tjene som dialogåbner i de fora, hvor kommuner og boligorganisationer mødes og drøfter indsatsen i de udsatte boligområder f.eks. styringsdialogmøder eller lokale styregruppemøder. Udgivelsen bygger på fokusgruppeinterview med kommunale og boligsociale medarbejdere på sundhed- og beskæftigelsesområdet.

Oprettelse: 11.01.2019 | Sidst opdateret: 18.09.2019

Sideansvarlig: Rikke Lønne


Søger du bolig? - Klik her