Anbefalinger og guides

Skab netværk og jobåbninger med BL's guides og anbefalinger til samarbejde med lokale virksomheder.

Et særligt potentiale

Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale, når det kommer til at udvikle nye løsninger, iværksætteri og jobskabelse for de svageste grupper i samfundet.

 

I boligområderne er der en stigende interesse for at beskæftige sig med socialøkonomiske virksomheder. I de kommende år bliver det interessant at se, om de tætte strategiske samarbejder med socialøkonomiske virksomheder kan være med til at styrke vores beboeres tilknytning til arbejdsmarkedet, skabe iværksættermiljø og nye funktioner i boligområderne.

 

Vores interesse retter sig især mod den type socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med at hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. Dette ligger i naturlig forlængelse af det arbejde, vi allerede laver især i de udsatte boligområder. Derudover kan socialøkonomisk virksomhed være interessant at arbejde med i udkantsområder og mindre bysamfund med henblik på at fastholde arbejdspladser, indkøbsmuligheder osv.


Almene boligområder er på mange måder en god platform for socialøkonomisk virksomhed:

  • Boligorganisationer er non-profit.
  • Boligorganisationernes virksomhed er baseret på beboerdemokrati.
  • Boligorganisationerne er godt forankrede i lokalområdet tæt på lokale aktører.
  • I udsatte boligområder med helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden er der et særligt godt udgangspunkt for etablering af socialøkonomisk virksomhed.
  • Boligorganisationerne kan udleje erhvervsareal og evt. omdanne boligareal til erhvervsareal.
  • En boligorganisation indkøber varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver for store beløb hvert år. Inden for udbudsreglerne er der visse muligheder for, at boligorganisationen kan købe ydelser af socialøkonomiske virksomheder.

Sæt de lokale virksomheder i spil

Når de almene boligorganisationer samarbejder med lokale virksomheder, er der et stort potentiale for at skabe netværk og jobåbninger for unge, som ikke selv har arbejdsmæssig lokal tilknytning eller et jobskabende netværk.

 

BL og foreningen Nydansker gennemførte i 2014/2015 projektet ’CSR i udsatte boligområder´, hvor dette potentiale afprøves.

 

Erfaringerne herfra kommer nu andre boligorganisationer til gode via guiden ’Sæt de lokale virksomheder i spil’. Guiden viser, hvordan den enkelte boligorganisation og helhedsplan kan udvide sit virksomhedssamarbejde.

Oprettelse: 14.01.2019 | Sidst opdateret: 18.09.2019

Sideansvarlig: Rikke Lønne


Søger du bolig? - Klik her