Udlejning og indflytning

Find information omkring udlejning og indflytning

Billede af BL Poulerik Gitte Birch 002

Omkring udlejning og indflytning

Der skelnes mellem de forskellige almene boligtyper, når boligerne skal udlejes.

Almene familieboliger

Almene familieboliger

Almene familieboliger udlejes efter en venteliste. Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op på ventelisten. Det er placeringen på ventelisten, der afgør hvor hurtigt man får tilbudt en bolig. Når man først har fået en bolig, kan en lejer opnå fortrinsret til en anden bolig ved at blive skrevet op på en oprykningsventeliste. Alle der ønsker at komme på den almindelige venteliste, skal betale ét opnoteringsgebyr til boligorganisationen. Derefter skal man én gang om året betale for at bevare sin plads på ventelisten, hvad enten man ønske en bolig nu eller senere. 
(Lov om almene boliger § 51)

 

Kommunens ret til at anvise boliger
Hvis en person er i akut bolignød og ikke er skrevet op på en venteliste, er der mulighed for at få anvist en bolig via kommunen udenom ventelisten. Det er kommunen, der ud fra nogle særlige kriterier vurderer, hvem der er berettiget til en bolig. (Lov om almene boliger § 59)

 

Fleksibel udlejning
Boligorganisationen kan, efter aftale med kommunen, udleje boliger efter nogle særlige udlejningskriterier. Formålet med den fleksible udlejning er at få en mere nuanceret beboersammensætning i de almene boligafdelinger og at give de boligsøgende, der ikke er skrevet op på en venteliste mulighed for at få en bolig uden om ventelisten.

Almene ældre-, handicap- og plejeboliger

Almene ældre-, handicap- og plejeboliger

Boliger, der er bygget til ældre, handicappede eller plejekrævende, er forbeholdt disse lejere. Det er kommunen, der anviser boliger til denne målgruppe. (Lov om almene boliger § 54)

Almene ungdomsboliger og kollegier

Almene ungdomsboliger og kollegier

Almene ungdomsboliger udlejes til unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov. Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for, hvornår man kan bo i en ungdomsbolig, og der er ikke en traditionel venteliste. Det er boligorganisationen, der vurderer, hvem der har det største behov bl.a. ud fra, hvor langt man har til sit uddannelsessted eller arbejdsplads, økonomiske forhold eller lign. Der kan ikke opkræves et gebyr for at blive skrevet op til en ungdomsbolig.

PDF Fil

Få hjælp til at måle tilfredsheden med boligorganisationens service i forbindelse med indflytning

Download

Aftaler om udlejning og flygtningeforhold mellem boligorganisationen og kommunen

BL har udarbejdet et inspirationsmateriale til, hvordan der kan indgås aftaler om udlejning og flygtningeforhold mellem boligorganisationerne og kommunen. 

 

Inspirationsmaterialet leder i en aftaleforhandling parterne igennem en drøftelse af de forskellige forhold i forbindelse med udlejning af almene boliger til flygtninge afhængig af, hvad der lokalt findes behov for. Inspirationsmaterialet giver således også mulighed for en drøftelse af bolig-, udlejnings- og anvisningssituationen i kommunen samt vurdering af boligområdernes sociale robusthed med henblik på at vurdere boligområdernes kapacitet til at modtage flygtninge. 

 

Materialet indeholder således en række aftaletemaer, der giver parterne mulighed for at overveje, om det i aftalesituationen er hensigtsmæssigt at indgå aftaler om øvrige forhold mellem kommune og boligorganisationer. 

 

I inspirationsmaterialets bilag beskrives de forskellige aftaletemaer, det faglige indhold og de værktøjer, som det kunne være relevant for de stedlige parter at indgå aftaler om. 

Læs også: Hvad er en almen bolig?

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 28.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her