Udlejning og indflytning

Find information omkring udlejning og indflytning

Billede af BL Poulerik Gitte Birch 002

Omkring udlejning og indflytning

Der skelnes mellem de forskellige almene boligtyper, når boligerne skal udlejes.

OBS: Hvis du ikke kan folde emnerne ud nedenfor, skal du give samtykke til cookies. Vi arbejder på problemet

Almene familieboliger

Almene familieboliger

Almene familieboliger udlejes efter en venteliste. Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op på ventelisten. Det er placeringen på ventelisten, der afgør hvor hurtigt man får tilbudt en bolig.

Intern oprykning
Når man først har fået en bolig, kan man opnå fortrinsret til en anden bolig i samme afdeling eller samme boligorganisation ved at blive skrevet op på en oprykningsventeliste. Alle der ønsker at komme på den almindelige venteliste, skal betale ét opnoteringsgebyr til boligorganisationen. Derefter skal man én gang om året betale for at bevare sin plads på ventelisten, hvad enten man ønsker en bolig nu eller senere. 
(Lov om almene boliger § 51)

Fleksibel udlejning
Boligorganisationen og kommunen kan aftale at ledige boliger skal udlejes efter nogle særlige udlejningskriterier. Det kaldes fleksibel udlejning. Formålet med den fleksible udlejning er at få en blandet beboersammensætning i de almene boligafdelinger og at give de boligsøgende, der opfylder kriterierne mulighed for at få en bolig hurtigere. Boliger, der ligger i områder, der er udpeget som forebyggelsesområder eller som udsatte områder (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder), er omfattet af obligatorisk fleksibel udlejning. Her fastlægges kriterierne af kommunen, og de omfatter al udlejning, herunder også fx intern oprykning. 

Kommunens ret til at anvise boliger
Hvis en person er i akut bolignød og ikke er skrevet op på en venteliste, er der mulighed for at få anvist en bolig via kommunen udenom ventelisten. Det er kommunen, der vurderer, hvem der er berettiget til en bolig. Kommunen skal selv fastlægge kriterierne for anvisningen (Lov om almene boliger § 59). Det er ikke alle kommuner, der har en sådan anvisning. 

 

 

Almene ældre-, handicap- og plejeboliger

Almene ældre-, handicap- og plejeboliger

Boliger, der er bygget til ældre, borgere med handicap eller med behov for pleje, er forbeholdt disse målgrupper. Det er kommunen, der anviser boliger til denne målgruppe (Lov om almene boliger § 54).

Almene ungdomsboliger og kollegier

Almene ungdomsboliger og kollegier

Almene ungdomsboliger udlejes til unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov. Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for, hvornår man kan bo i en ungdomsbolig. Boligerne udlejes efter kriterier, som fastsættes af kommunen ud fra, hvor langt man har til sit uddannelsessted, økonomiske forhold eller lign. Der kan ikke opkræves et gebyr for at blive skrevet op til en ungdomsbolig. Kommunen kan anvise unge med akutte boligsociale behov til almene ungdomsboliger. 

Aftaler om anvisning og udlejning mellem boligorganisationen og kommunen

BL har udarbejdet et inspirationsmateriale til, hvordan der kan indgås strategiske aftaler om anvisning og udlejning mellem boligorganisationerne og kommunen. 

 

Inspirationsmaterialet leder i en aftaleforhandling parterne igennem en drøftelse af de forskellige forhold i forbindelse med kommunal anvisning til familie- og ungdomsboliger afhængig af, hvad der lokalt findes behov for. udlejning af almene boliger til flygtninge afhængig af, hvad der lokalt findes behov for. Inspirationsmaterialet giver således også mulighed for en drøftelse af bolig-, udlejnings- og anvisningssituationen i kommunen samt vurdering af boligområdernes sociale robusthed med henblik på at vurdere boligområdernes kapacitet til at modtage socialt udsatte målgrupper. 

 

Materialet indeholder således en række aftaletemaer, der giver parterne mulighed for at overveje, om det i aftalesituationen er hensigtsmæssigt at indgå aftaler om øvrige forhold mellem kommune og boligorganisationer. 

 

I inspirationsmaterialets bilag beskrives de forskellige aftaletemaer, det faglige indhold og de værktøjer, som det kunne være relevant for de stedlige parter at indgå aftaler om. 

Se materialet her: Kommunestrategiske aftaler om anvisning og udlejning (bl.dk)


Læs også:

Hvad er en almen bolig? 

Se også spørgsmål og svar om: Udlejning og anvisning

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 26.02.2024

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her