Fraflytning

I forbindelse med fraflytningen skal boligorganisationen så objektivt som muligt vurdere, hvordan udgiften til istandsættelse skal fordeles imellem fraflytter og afdelingen.

Billede af BL Poulerik Gitte Birch 007

Klare regler for fraflytning

Der er meget faste regler for, hvordan fraflytning af lejemålet skal foregå.

 

Først og fremmest skal lejer opsige sin bolig med et varsel, som fx i almene familieboliger er på 3 måneder. Boligorganisationen skal dog forsøge at genudleje boligen hurtigere, hvis lejeren ønsker en hurtigere fraflytning. 

 

Fraflytter skal tømme boligen for indbo og efterlade boligen i rengjort stand. 

 

Boligorganisationen indkalder skriftligt den fraflyttende lejer til syn af boligen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan skriftligt aftale et kortere varsel. Ved synet gennemgår en repræsentant fra boligorganisationen boligen og udarbejder en synsrapport. 

 

Hvis fraflytteren ikke er til stede eller ikke ønsker en kopi af synsrapporten udleveret ved synet, sender boligorganisationen synsrapporten til fraflytteren senest 14 dage efter synet. 

 

Et overslag over de samlede udgifter til istandsættelse kan fremgå af synsrapporten. Hvis ikke overslaget fremgår, skal det sendes til fraflytteren senest 2 uger efter synet af boligen.

 

Fraflytterens anslåede andel af udgiften skal fremgå, og herunder skal evt. udgifter til misligholdelse være tydeligt præciseret.

 

Boligorganisationen skal sende den endelige opgørelse over udgifterne til fraflytteren uden unødig forsinkelse. I praksis betyder det senest en måned efter afslutningen af istandsættelsesarbejdet.

 

I den endelige opgørelse over de samlede istandsættelsesudgifter må fraflytterens andel af udgifterne ikke overstige vurderingen fra overslaget med mere end 10 procent.

 

Tvister
Opstår der uenighed imellem fraflytter og boligorganisation, kan hver af parterne indbringe afgørelsen for beboerklagenævnet

Læs mere om almene boliger her

Se også spørgsmål og svar om Ind- og fraflytning 

PDF Fil

Få afdækket boligorganisationens service i forbindelse med fraflytning

Download

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 29.06.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her