Fraflytning

I forbindelse med fraflytningen skal boligorganisationen så objektivt som muligt vurdere, hvordan udgiften til istandsættelse skal fordeles imellem fraflytter og afdelingen.

Billede af BL Poulerik Gitte Birch 007

Klare regler for fraflytning

Der er meget faste regler for hvordan fraflytning af lejemålet skal foregå.

 

Først og fremmest skal lejer opsige sin bolig med mindst 3 måneders varsel.

 

Boligorganisationen indkalder skriftligt den fraflyttende lejer til syn af boligen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan skriftligt aftale et kortere varsel.

 

Fraflytter tømmer boligen for indbo og efterlader boligen i rengjort stand.

 

En repræsentant fra boligorganisationen syner boligen og udarbejder en synsrapport.

 

Hvis fraflytteren ikke er til stede eller ikke ønsker kopien udleveret ved synet, sender boligorganisationen senest 14 dage efter kopien til fraflytteren.

 

Et overslag over de samlede udgifter til istandsættelse kan fremgå af synsrapporten. Hvis ikke overslaget fremgår, skal det sendes til fraflytteren senest 2 uger efter synet af boligen.

 

Fraflytterens anslåede andel skal fremgå, og her under skal evt. udgifter til misligholdelse være tydeligt præciseret.

 

Boligorganisationen skal sende den endelige opgørelse over udgifterne til fraflytteren uden unødig forsinkelse. I praksis betyder det senest en måned efter afslutningen af istandsættelsesarbejdet.

 

I den endelige opgørelse over de samlede istandsættelsesudgifter må fraflytterens andel af udgifterne ikke overstige oplysningerne fra over slaget med mere end 10 procent.

 

Tvister
Opstår der uenighed imellem fraflytter og boligorganisation, kan hver af parterne indbringe afgørelsen for beboerklagenævnet


Læs mere om almene boliger her

PDF Fil

Få afdækket boligorganisationens service i forbindelse med fraflytning

Download

Oprettelse: 21.12.2018 | Sidst opdateret: 28.09.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her